Nr. 85-87 04.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

275. Hotărîre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică (nr. 69, 5 aprilie 2012)

276. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo-Electrică Cernobîl (nr. 40-VII, 25 aprilie 2012)

277. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana SACALIUC din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni (nr. 41-VII, 25 aprilie 2012)

278. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 42-VII, 25 aprilie 2012)

279. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la mecanismul de transmitere de către autoritățile competente ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente a substanțelor narcotice, armelor de foc și munițiilor care reprezintă probe în dosare penale (nr. 43-VII, 25 aprilie 2012)

280. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Emil CHILDESCU (nr. 45-VII, 26 aprilie 2012)

281. Decret privind aprobarea Regulamentului Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 47-VII, 27 aprilie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 și Raportul auditului legalității administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entități din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011 (nr. 13, 10 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

295. Hotărîre privind asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate (nr. 253, 20 aprilie 2012)

296. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2012 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011-2013 (nr. 254, 24 aprilie 2012)

297. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 255, 25 aprilie 2012)

298. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 256, 25 aprilie 2012)

299. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 42 al Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 261, 26 aprilie 2012)

300. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2012 (nr. 262, 26 aprilie 2012)

301. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 (nr. 263, 26 aprilie 2012)

302. Hotărîre cu privire la imobilul din str. V. Lupu, nr. 125, or. Orhei (nr. 264, 26 aprilie 2012)

303. Hotărîre pentru modificarea punctului 9 din Regulamentul cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 265, 26 aprilie 2012)

304. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 266, 26 aprilie 2012)

305. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 267, 26 aprilie 2012)

306. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 276, 2 mai 2012)

307. Hotărîre cu privire la delegarea juriștilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 277, 2 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

532. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 (nr. 48, 24 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

533. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Murzacov Aurelia (nr. 198, 27 aprilie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

534. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 19/1, 19 aprilie 2012)

535. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/5, 19 aprilie 2012)

536. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului documentar tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. DĂNCENI (nr. 19/7, 19 aprilie 2012)

537. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INTELMOD-ASIG S.R.L. (nr. 19/14, 19 aprilie 2012)

538. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 19/15, 19 aprilie 2012)

539. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 19/16, 19 aprilie 2012)

540. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor din Florica (nr. 19/8-O, 19 aprilie 2012)

541. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare LIFE INSURANCE GROUP S.R.L. (nr. 19/17-O, 19 aprilie 2012)

542. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni PRESTFERTIL (nr. 19/20-O, 19 aprilie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

543. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОM Noile Idei Televizate SRL și SC Aer-Comunicație SRL (nr. 31, 16 martie 2012)

544. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 32, 16 martie 2012)

545. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de televiziune ALT TV, EURO-TV CHIȘINĂU, Bravo, NIT, Jurnal TV, TV Dixi, TV 7 și TVC 21 (nr. 33, 29 martie 2012)

546. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 35, 29 martie 2012)

547. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor dlui Corneliu Gandrabur și S.C. Media Internațional SRL (nr. 36, 29 martie 2012)

548. Decizie cu privire la retragerea autorizațiilor de retransmisie (nr. 37, 29 martie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

549. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 102, 26 aprilie 2012)

550. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 103, 26 aprilie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte