Nr. 88-91 11.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

282. Hotărîre cu privire la instituirea Zilei Naționale a Culturii (nr. 74, 12 aprilie 2012)

283. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 17 la Hotărîrea Parlamentului nr. 99 din 12 mai 2011 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 87, 13 aprilie 2012)

284. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 88, 13 aprilie 2012)

285. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 34 din 25 februarie 2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 89, 13 aprilie 2012)

286. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din gospodăria locativ-comunală (nr. 46-VII, 27 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

308. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 260, 25 aprilie 2012)

309. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Fertilizanți minerali. Cerințe esențiale (nr. 268, 26 aprilie 2012)

310. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 269, 26 aprilie 2012)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 270, 2 mai 2012)

312. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului al României, semnat la Iași la 3 martie 2012 (nr. 271, 2 mai 2012)

313. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei și acreditării (nr. 272, 2 mai 2012)

314. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 (nr. 273, 2 mai 2012)

315. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 274, 2 mai 2012)

316. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 21 noiembrie 2011 (nr. 275, 2 mai 2012)

317. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 278, 3 mai 2012)

318. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării conformității și acreditării (nr. 279, 3 mai 2012)

319. Hotărîre cu privire la modificarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere (nr. 280, 3 mai 2012)

320. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 281, 3 mai 2012)

321. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pe anii 2012-2015 (nr. 282, 3 mai 2012)

322. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Bulgaria (or. Sofia, 19 aprilie 2012) (nr. 283, 4 mai 2012)

323. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasile ISAC (nr. 284, 4 mai 2012)

324. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 25 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 285, 4 mai 2012)

325. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 286, 4 mai 2012)

326. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 287, 4 mai 2012)

327. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate și modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 288, 4 mai 2012)

328. Dispoziție (nr. 33-d, 2 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

551. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 81, 7 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

552. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 203, 27 aprilie 2012)

553. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Rodica Budeci (nr. 204, 27 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

554. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-IAW Navigabilitatea inițială și RAC-CAW Navigabilitatea continuă (nr. 16, 19 ianuarie 2012)

555. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-OPS 3 Operațiuni de zbor (elicoptere) (nr. 17, 19 ianuarie 2012)

556. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-OPS 1 Operațiuni de zbor (avioane) (nr. 18, 19 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

557. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 189 din 22 iunie 2005 (nr. 199, 2 martie 2012)

Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

558. Ordin privind interpretarea Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 321 din 08.06.2010 de recunoaștere a pokerului sportiv (nr. 229, 10 aprilie 2012)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

559. Decizie pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la experții-evaluatori și consultanții Sistemului Expertul CCI a Republicii Moldova din 14.09.2011 (nr. 41/2, 29 martie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

560. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piața secundară (nr. 9/6, 1 martie 2012)

561. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/2, 4 mai 2012)

562. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MATCON-MOTRICALA (nr. 20/3, 4 mai 2012)

563. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ASIGARC S.R.L. (nr. 20/10, 4 mai 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

564. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 38, 29 martie 2012)

565. Decizie cu privire la retragerea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 39, 29 martie 2012)

566. Decizie (nr. 40, 29 martie 2012)

567. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Ilman TV SRL (nr. 41, 29 martie 2012)

568. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 43, 5 aprilie 2012)

569. Decizie cu privire la suspendarea acțiunii autorizațiilor de retransmisie în legătură cu semnarea contractului de locațiune (nr. 44, 5 aprilie 2012)

570. Decizie cu privire la neprezentarea rapoartelor anuale de către radiodifuzori și distribuitorii de servicii (nr. 45, 5 aprilie 2012)

571. Decizie cu privire la concepțiile generale ale serviciului de programe ale posturilor Autoradio/Avtoradio și Discovery FM (nr. 46, 5 aprilie 2012)

572. Decizie cu privire la retragerea autorizațiilor de retransmisie (nr. 47, 5 aprilie 2012)

573. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participarea la Conferința Rețelei Francofone de Reglementare Mass-Media (REFRAM) și Reuniunea Platformei Europene a Autorităților de Reglementare (EPRA), alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 48, 5 aprilie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

574. Ordin cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 și 188 din Codul fiscal (nr. 217, 4 aprilie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte