Nr. 92 15.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

287. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (nr. 49-VII, 7 mai 2012)

288. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (nr. 13, 17 februarie 2012)

289. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 48-VII, 7 mai 2012)

290. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 22, 1 martie 2012)

291. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Austria în domeniul securității sociale (nr. 50-VII, 7 mai 2012)

292. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Austria în domeniul securității sociale (nr. 25, 1 martie 2012)

293. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 62-VII, 10 mai 2012)

294. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 40, 15 martie 2012)

295. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale (nr. 51-VII, 7 mai 2012)

296. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale (nr. 44, 15 martie 2012)

297. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 52-VII, 7 mai 2012)

298. Lege privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 45, 15 martie 2012)

299. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM (nr. 53-VII, 7 mai 2012)

300. Lege privind ratificarea Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM (nr. 55, 29 martie 2012)

301. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM (nr. 54-VII, 7 mai 2012)

302. Lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM (nr. 56, 29 martie 2012)

303. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției statelor membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare (nr. 55-VII, 7 mai 2012)

304. Lege pentru ratificarea Convenției statelor membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare (nr. 57, 29 martie 2012)

305. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Estonia în domeniul asigurărilor sociale (nr. 56-VII, 7 mai 2012)

306. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Estonia în domeniul asigurărilor sociale (nr. 64, 30 martie 2012)

307. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 9 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 57-VII, 7 mai 2012)

308. Lege pentru modificarea și completarea articolului 9 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 65, 30 martie 2012)

309. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 59-VII, 7 mai 2012)

310. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 67, 5 aprilie 2012)

311. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în scopul realizării Proiectului Servicii de sănătate și asistență socială (nr. 58-VII, 7 mai 2012)

312. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în scopul realizării Proiectului Servicii de sănătate și asistență socială (nr. 79, 12 aprilie 2012)

313. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (nr. 63-VII, 10 mai 2012)

314. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (nr. 80, 12 aprilie 2012)

315. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 60-VII, 7 mai 2012)

316. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 86, 13 aprilie 2012)

317. Hotărîre privind numirea în funcție a unui vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 103, 10 mai 2012)

318. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 104, 10 mai 2012)

319. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 105, 10 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

329. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile (nr. 294, 11 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

575. Hotărîre privind stabilirea costurilor de bază pentru Оntreprinderea de Stat Moldelectrica (nr. 468, 11 mai 2012)

576. Hotărîre privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 469, 11 mai 2012)

577. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 470, 11 mai 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici