Nr. 93-98 18.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

320. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 68-VII, 14 mai 2012)

321. Lege pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 83, 13 aprilie 2012)

322. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 61-VII, 8 mai 2012)

323. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Valeriu BULGARI (nr. 64-VII, 10 mai 2012)

324. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Fiodor CAZAC (nr. 65-VII, 10 mai 2012)

325. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 66-VII, 10 mai 2012)

326. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 67-VII, 14 mai 2012)

327. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Gheorghii GAINA și Valentin GUȚAN și doamnei Pavlina ȚELIȘCEV (nr. 69-VII, 14 mai 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Hotărîre pentru controlul constituționalității alineatului 3 al articolului 3 din Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (Sesizarea nr. 35a/2011) (nr. 6, 3 mai 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind Raportul auditului performanței în domeniul mediului aprovizionarea cu apă și canalizarea localităților Situația privind aprovizionarea cu apă și canalizarea localităților din republică este alarmantă și în impas (nr. 14, 12 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

330. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 (nr. 289, 7 mai 2012)

331. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 290, 7 mai 2012)

332. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 291, 7 mai 2012)

333. Hotărîre privind scutirea unor agenți economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2011 (nr. 292, 7 mai 2012)

334. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 30 noiembrie 2011 (nr. 293, 10 mai 2012)

335. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a spitalizării temporare coercitive în instituțiile medicale specializate antituberculoase a persoanelor bolnave de tuberculoză în formă contagioasă care refuză tratamentul (nr. 295, 14 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

578. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1 din 3 ianuarie 2012 Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2012 (nr. 53, 7 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

579. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Moscalu Elena (nr. 214, 5 mai 2012)

580. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Vescu Livia (nr. 222, 10 mai 2012)

581. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Hrolovici Maria (nr. 223, 10 mai 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

582. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 22, 10 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

583. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 111, 7 mai 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

584. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 361, 13 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

585. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului Tineretului și Sportului (nr. 281A, 4 mai 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

586. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 20/11, 4 mai 2012)

587. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 20/12, 4 mai 2012)

588. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 20/13, 4 mai 2012)

589. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 20/14, 4 mai 2012)

590. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare UNIVERSAL ASIG S.R.L. (nr. 20/15, 4 mai 2012)

591. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Societății Cooperatiste de Asigurări ALIANȚA MOLDCOOP S.R.L. (nr. 20/16, 4 mai 2012)

592. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE-COTEALA, A.E.О. COLICĂUȚI și A.E.О. CORJEUȚI (nr. 20/5-O, 4 mai 2012)

593. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de către Banca Comercială Banca de Finanțe și Comerț S.A. (nr. 20/7-O, 4 mai 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

594. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 263/16, 8 mai 2012)

595. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 264/16, 8 mai 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

596. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Trifănești nr. 36, raionul Florești (nr. 1227, 30 martie 2012)

597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gura Bîcului, raionul Anenii Noi (nr. 1228, 30 martie 2012)

598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 1229, 30 martie 2012)

599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Călărași (nr. 1230, 30 martie 2012)

600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 1231, 30 martie 2012)

601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 1232, 30 martie 2012)

602. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 1233, 30 martie 2012)

603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sculeni, raionul Ungheni (nr. 1234, 30 martie 2012)

604. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral pentru efectuarea alegerilor locale noi din 13 mai 2012 (nr. 1235, 3 aprilie 2012)

605. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Trifănești, raionul Florești, din 13 mai 2012 (nr. 1236, 3 aprilie 2012)

606. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi ale primarului comunei Trifănești, raionul Florești, din 13 mai 2012 (nr. 1237, 3 aprilie 2012)

607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 1238, 3 aprilie 2012)

608. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1239, 3 aprilie 2012)

609. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Șipoteni, raionul Hîncești (nr. 1240, 3 aprilie 2012)

610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1241, 3 aprilie 2012)

611. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi din 13 mai 2012 (nr. 1244, 13 aprilie 2012)

612. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1227 din 30 martie 2012 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Trifănești nr. 36, raionul Florești (nr. 1245, 13 aprilie 2012)

613. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1235 din 3 aprilie 2012 Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al consiliului electoral pentru efectuarea alegerilor locale noi din 13 mai 2012 (nr. 1246, 13 aprilie 2012)

614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 1247, 17 aprilie 2012)

615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălăbănești, raionul Criuleni (nr. 1248, 17 aprilie 2012)

616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 1249, 17 aprilie 2012)

617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 1250, 17 aprilie 2012)

618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 1251, 17 aprilie 2012)

619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iarova, raionul Soroca (nr. 1252, 17 aprilie 2012)

620. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Erevan, Republica Armenia (nr. 1253, 17 aprilie 2012)

621. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Danu, raionul Glodeni (nr. 1254, 26 aprilie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte