Nr. 99-102 25.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

328. Lege cu privire la standardizare (nr. 590-XIII, 22 septembrie 1995)

329. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 70-VII, 16 mai 2012)

330. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 33, 6 martie 2012)

331. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 73-VII, 17 mai 2012)

332. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 73, 12 aprilie 2012)

333. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 71-VII, 16 mai 2012)

334. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 78, 12 aprilie 2012)

335. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est (nr. 74-VII, 17 mai 2012)

336. Lege pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est (nr. 81, 12 aprilie 2012)

337. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 99, 4 mai 2012)

338. Decret privind declararea zilei de doliu național în legătură cu decesul cîntăreței de operă Maria BIEȘU (nr. 72-VII, 17 mai 2012)

339. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Petru HADВRCĂ (nr. 75-VII, 21 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

336. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal (nr. 296, 15 mai 2012)

337. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 26-27 aprilie 2012) (nr. 297, 18 mai 2012)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială la București a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în perioada 3-4 mai 2012 (nr. 298, 18 mai 2012)

339. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecției mediului (nr. 299, 21 mai 2012)

340. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 300, 21 mai 2012)

341. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere între guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007 (nr. 301, 21 mai 2012)

342. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 101-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția) (nr. 302, 21 mai 2012)

343. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iași, la 3 martie 2012 (nr. 303, 21 mai 2012)

344. Hotărîre privind aprobarea Memorandumului de cooperare între Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România în domeniul securității radiologice și a practicilor cu surse de radiații ionizante, semnat la București la 12 decembrie 2011 (nr. 304, 21 mai 2012)

345. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 305, 21 mai 2012)

346. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1086 din 25 noiembrie 1997 (nr. 306, 21 mai 2012)

347. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 (nr. 307, 21 mai 2012)

348. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Maria Bieșu Teatrului Național de Operă și Balet (nr. 308, 21 mai 2012)

349. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 309, 21 mai 2012)

350. Hotărîre pentru modificarea punctului 48 al Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 (nr. 310, 21 mai 2012)

351. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de reglementare a preparării, plasării pe piață și utilizării nutrețurilor cu adaos de medicamente (nr. 311, 21 mai 2012)

352. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurarea egalității (nr. 315, 23 mai 2012)

353. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 316, 23 mai 2012)

354. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Nicolae Sulac Palatului Național (nr. 318, 23 mai 2012)

355. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 319, 23 mai 2012)

356. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 320, 23 mai 2012)

357. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 321, 23 mai 2012)

358. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 322, 23 mai 2012)

359. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 323, 23 mai 2012)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 324, 23 mai 2012)

361. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2011 (nr. 325, 23 mai 2012)

362. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 (nr. 326, 23 mai 2012)

363. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 26 iulie 2004 (nr. 327, 23 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

622. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 5 din 22.01.2009 (nr. 87, 16 mai 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

623. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 56, 11 mai 2012)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

624. Ordin cu privire la aprobarea Listelor standardelor conexe la reglementările tehnice Cerințe esențiale de securitate față de explozivii de uz civil și condițiile privind plasarea lor pe piață și Echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (nr. 156, 17 mai 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

625. Ordin cu privire la modificarea și completarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM 006-97) (nr. 180-p, 8 mai 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

626. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea formării profesionale a șomerilor (nr. 42/1, 13 martie 2012, nr. 135, 13 martie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

627. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 402, 27 aprilie 2012)

628. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 427, 11 mai 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

629. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de completare și examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă (nr. 80-o, 28 februarie 2012)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

630. Ordin despre unele măsuri în vederea implementării SIA Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 20, 27 ianuarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

631. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni ICF-Consulting-Service (nr. 21/1, 18 mai 2012)

632. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 9/6 din 10.03.2011 (nr. 21/3, 18 mai 2012)

633. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/5, 18 mai 2012)

634. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni DACIA-COM (nr. 21/6, 18 mai 2012)

635. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare ROMASIG S.R.L. (nr. 21/10, 18 mai 2012)

636. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.R.L. (nr. 21/11, 18 mai 2012)

637. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 21/12, 18 mai 2012)

638. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Internaționale de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 21/13, 18 mai 2012)

639. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 21/14, 18 mai 2012)

640. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 21/15, 18 mai 2012)

641. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 21/16, 18 mai 2012)

642. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 21/17, 18 mai 2012)

643. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului anual asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2011 (nr. 21/21, 18 mai 2012)

644. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare OMERLANE INSURANCE S.R.L. (nr. 21/22, 18 mai 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

645. Ordin cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituțiile financiare (nr. 284, 19 aprilie 2012)

646. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor (nr. 299, 2 mai 2012)

647. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal (nr. 300, 2 mai 2012)

648. Ordin cu privire la circuitul electronic al documentelor ce țin de executarea silită a mijloacelor bănești din conturile bancare ale restanțierilor la bugetul public național (nr. 302, 3 mai 2012)

649. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012 (nr. 314, 10 mai 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

650. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 23/09-01 cu privire la licențierea băncilor (nr. 91, 12 aprilie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte