Nr. 103 29.05.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

340. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 79-VII, 22 mai 2012)

341. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 49, 22 martie 2012)

342. Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 81-VII, 22 mai 2012)

343. Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 50, 22 martie 2012)

344. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 80-VII, 22 mai 2012)

345. Lege pentru completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 61, 30 martie 2012)

346. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 83-VII, 22 mai 2012)

347. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 77, 12 aprilie 2012)

348. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 78-VII, 22 mai 2012)

349. Lege privind modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 84, 13 aprilie 2012)

350. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internațional (nr. 82-VII, 22 mai 2012)

351. Lege cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internațional (nr. 109, 11 mai 2012)

352. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 90-VII, 28 mai 2012)

353. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 120, 25 mai 2012)

354. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarea egalității (nr. 91-VII, 28 mai 2012)

355. Lege cu privire la asigurarea egalității (nr.121, 25 mai 2012)

356. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a OTAN (nr. 106, 11 mai 2012)

357. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2012 (nr. 117, 18 mai 2012)

358. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 76-VII, 22 mai 2012)

359. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Oleg EFRIM, ministru al justiției (nr. 77-VII, 22 mai 2012)

360. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor și aprobarea componenței delegației naționale de negociatori (nr. 84-VII, 24 mai 2012)

361. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe POPAZU (nr. 85-VII, 24 mai 2012)

362. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail SUVAC (nr. 86-VII, 24 mai 2012)

363. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnei Svetlana MOROZ (nr. 87-VII, 24 mai 2012)

364. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 88-VII, 25 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

651. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 24 mai 2012)

652. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (nr. 22/3, 24 mai 2012)