Nr. 104-108 01.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

365. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 89-VII, 28 mai 2012)

366. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 76, 12 aprilie 2012)

367. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia BOLOCAN, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 92-VII, 28 mai 2012)

368. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 97-VII, 30 mai 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind rezultatele auditului regularității gestionării patrimoniului public de către autoritățile și entitățile din domeniul aviației civile pe perioada anilor 2010-2011 (nr. 16, 3 mai 2012)

11. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unități militare și instituții din subordine (nr. 20, 11 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

364. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 312, 22 mai 2012)

365. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 313, 22 mai 2012)

366. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Asistență personală și a Standardelor minime de calitate (nr. 314, 23 mai 2012)

367. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice (nr. 317, 23 mai 2012)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat Registrul informației criminalistice și criminologice (nr. 328, 24 mai 2012)

369. Hotărîre cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăți Electronice (nr. 329, 28 mai 2012)

370. Hotărîre cu privire la crearea și administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice (nr. 330, 28 mai 2012)

371. Hotărîre privind salarizarea funcționarilor publici (nr. 331, 28 mai 2012)

372. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Cu privire la instituirea simbolului corporativ medalia 20 de ani ai Serviciului Grăniceri și aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de conferire a medaliei 20 de ani ai Serviciului Grăniceri (nr. 332, 28 mai 2012)

373. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 335, 28 mai 2012)

374. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 338, 29 mai 2012)

375. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012 (nr. 339, 29 mai 2012)

376. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 342, 29 mai 2012)

377. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul Grăniceresc de Stat al Republicii Belarus, semnat la Almatî la 26 aprilie 2012 (nr. 343, 29 mai 2012)

378. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 344, 29 mai 2012)

379. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la Summitul neformal al șefilor de state ai Comunității Statelor Independente (or. Moscova, Federația Rusă, 15-16 mai 2012 (nr. 345, 29 mai 2012)

380. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 346, 29 mai 2012)

381. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 348, 29 mai 2012)

382. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 350, 29 mai 2012)

383. Hotărîre cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele autorităților administrativ-teritoriale pe anul 2012 (nr. 352, 29 mai 2012)

384. Dispoziție (nr. 37-d, 28 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

653. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 93, 25 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

654. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești (nr. 189, 19 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

655. Ordin cu privire la realizarea Hotărîrii Colegiului Ministerului Sănătății nr. 1/3 din 3 mai 2012 (nr. 461, 21 mai 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

656. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind îndeplinirea atribuțiilor de către Asociația Profesională Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 20/1, 4 mai 2012)

657. Hotărîre cu privire la asigurarea ținerii registrelor deținătorilor de valori mobiliare de către unele societăți pe acțiuni (nr. 20/6, 4 mai 2012)

658. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării de către organizațiile de microfinanțare a legislației privind dezvăluirea informațiilor referitoare la serviciile prestate (nr. 21/4, 18 mai 2012)

659. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 22/4, 24 mai 2012)

660. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent COMITENT S.A. (nr. 21/2-O, 18 mai 2012)

661. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 21/18-O, 18 mai 2012)

662. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni HOTELUL CHIȘINĂU (nr. 22/2-O, 24 mai 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

663. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 50, 27 aprilie 2012)

664. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 51, 27 aprilie 2012)

665. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 52, 27 aprilie 2012)

666. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 54, 27 aprilie 2012)667. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale privind Campania publică de sensibilizare a consumatorilor STOP Pirateria și Contrafacerea (nr. 61, 4 mai 2012)

668. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 62, 4 mai 2012)

669. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 63, 4 mai 2012)

Acte ale Comisiei de Stat pentru Frecvențe Radio

670. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe, aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Frecvențe Radio nr. 11 din 27 aprilie 2000 (nr. 1, 11 mai 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

671. Informație cu privire la administrarea dărilor de seamă fiscale corectate (nr. 26-06/2-11-946/3125, 21 mai 2012)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

672. Decizie (nr. 26-11/3-22/01-2012, 18 mai 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

673. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 258, 23 decembrie 2010)

674. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 120, 24 mai 2012)

675. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 125, 28 mai 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte