Nr. 109-112 05.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

369. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei (nr. 95-VII, 29 mai 2012)

370. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei (nr. 75, 12 aprilie 2012)

371. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (nr. 6, 16 februarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

385. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 495 din 11 mai 2004 (nr. 333, 28 mai 2012)

386. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu/ oficiale (nr. 334, 28 mai 2012)

387. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei (nr. 336, 28 mai 2012)

388. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Societatea Informațională a Republicii Coreea privind stabilirea Centrului de Informare și Acces, și acordarea deplinelor puteri domnului Pavel FILIP, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 337, 28 mai 2012)

389. Hotărîre pentru aprobarea Оnțelegerii între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului, semnat la Iași la 3 martie 2012 (nr. 340, 29 mai 2012)

390. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul industriei și crearea Consiliului statelor-membre ale CSI pentru politica industrială (nr. 341, 29 mai 2012)

391. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind crearea Consiliului coordonator pentru carantina plantelor al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 347, 29 mai 2012)