Nr. 113-118 08.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

372. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea specială de investigații (nr. 101-VII, 31 mai 2012)

373. Lege privind activitatea specială de investigații (nr. 59, 29 martie 2012)

374. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 93-VII, 29 mai 2012)

375. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 91, 26 aprilie 2012)

376. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 94-VII, 29 mai 2012)

377. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 110, 17 mai 2012)

378. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2011 (nr. 102, 10 mai 2012)

379. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unor colaboratori ai Оntreprinderii de Stat Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (nr. 96-VII, 29 mai 2012)

380. Decret privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEȘ în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 98-VII, 31 mai 2012)

381. Decret privind numirea domnului Ion GUZUN în funcția de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 99-VII, 31 mai 2012)

382. Decret privind conferirea Ordinului Republicii regretatului Tudor Roșca (nr. 100-VII, 31 mai 2012)

383. Decret privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEȘ în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți (nr. 102-VII, 1 iunie 2012)

384. Decret privind numirea domnului Alexandru OHOTNICOV în funcția de șef al Direcției generale drept a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 103-VII, 5 iunie 2012)

385. Decret privind numirea doamnei Ala POPESCU în funcția de șef al Direcției generale informare și documentare a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 105-VII, 6 iunie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor dispoziții ale Legii nr. 1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (Sesizarea 1a/2012) (nr. 7, 24 mai 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine (nr. 17, 7 mai 2012)

13. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Edineț pe anul 2011 (nr. 19, 11 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

392. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 (nr. 349, 29 mai 2012)

393. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale (nr. 351, 29 mai 2012)

394. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 353, 30 mai 2012)

395. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în Ucraina (or. Kiev, 11 mai 2012) (nr. 354, 31 mai 2012)

396. Hotărîre cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini și a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice (nr. 355, 31 mai 2012)

397. Hotărîre pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (nr. 356, 31 mai 2012)

398. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea și importul păsărilor domestice și ouălor pentru incubație (nr. 357, 1 iunie 2012)

399. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă, care se va desfășura la Rio de Janeiro, Brazilia, în perioada 12-23 iunie 2012 (nr. 358, 4 iunie 2012)

400. Hotărîre сu privire la decernarea premiilor cîștigătorilor concursului pentru crearea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate (nr. 362, 6 iunie 2012)

401. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 363, 6 iunie 2012)

402. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010 și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 364, 6 iunie 2012)

403. Hotărîre cu privire la dezvoltarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă (nr. 365, 6 iunie 2012)

404. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu FEDCO (nr. 366, 6 iunie 2012)

405. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, precum și la importul serviciilor destinate acestora (nr. 367, 6 iunie 2012)

406. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova (nr. 368, 6 iunie 2012)

407. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 369, 6 iunie 2012)

408. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 370, 6 iunie 2012)

409. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova (nr. 371, 6 iunie 2012)

410. Hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu sistemul de transport gaze din România, pe direcția Ungheni-Iași (nr. 372, 6 iunie 2012)

411. Hotărîre cu privire la Centrul de Expoziții și Comerț Moldova în Federația Rusă, or. Moscova (nr. 373, 6 iunie 2012)

412. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Memorandumul de înțelegere privind cooperarea și susținerea Secretariatului Convenției de cooperare polițienească în Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010, și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 374, 6 iunie 2012)

413. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 375, 6 iunie 2012)

414. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 376, 6 iunie 2012)

415. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de grant dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 377, 6 iunie 2012)

416. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului pentru organizarea și desfășurarea Festivalului-concurs Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu (nr. 378, 6 iunie 2012)

417. Dispoziție (nr. 41-d, 30 mai 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

676. Ordin cu privire la retragerea certificatelor de calificare al auditorului (nr. 59, 29 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

677. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Chihai Anatolie (nr. 253, 1 iunie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

678. Hotărîre privind impunerea modificărilor la Oferta de referință pentru interconectare a S.A. Moldtelecom (nr. 11, 15 mai 2012)

679. Hotărîre privind impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piața accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie (nr. 12, 25 mai 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

680. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Vast-Protect (nr. 23/2, 31 mai 2012)

681. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberată anterior Societății pe acțiuni VALINVEST (nr. 23/3, 31 mai 2012)

682. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 23/5, 31 mai 2012)

683. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 23/6, 31 mai 2012)

684. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/9, 31 mai 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

685. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului (nr. AC-3/1, 3 mai 2012)

686. Hotărîre cu privire la reacreditarea Оntreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro (nr. AC-3/2, 3 mai 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

687. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru TVM Internațional, Radio Moldova, Discovery FM, TV Bălți, Autoradio/Avtoradio (nr. 49, 27 aprilie 2012)

688. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 58, 27 aprilie 2012)

689. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2012 (nr. 59, 27 aprilie 2012)

690. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV anunțat prin Decizia CCA nr. 16 din 10 februarie 2012 (nr. 65, 4 mai 2012)

691. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea anuală BRAF 2012 și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 66, 4 mai 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte