Nr. 119 08.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

386. Decret pentru promulgarea Legii privind importul utilajului, inventarului și echipamentului sportiv (nr. 109-VII, 7 iunie 2012)

387. Lege privind importul utilajului, inventarului și echipamentului sportiv (nr. 100, 4 mai 2012)

388. Decret privind eliberarea doamnei Mariana SĂCĂREANU din funcția de șef adjunct al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 106-VII, 6 iunie 2012)

389. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie domnului Ivan IVANOV (nr. 107-VII, 7 iunie 2012)

390. Decret cu privire la instituirea simbolului corporativ medalia 20 de ani ai Serviciului Grăniceri (nr. 108-VII, 7 iunie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

692. Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale shemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar (nr. 55, 11 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

693. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Eșanu Angela (nr. 254, 1 iunie 2012)

694. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 222 din 10 mai 2012 (nr. 255, 1 iunie 2012)

695. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Hrolovici Maria, cu teritoriul de activitate în r-nul Leova (nr. 263, 6 iunie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

696. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 207 din 15 august 2007 Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării/scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate (nr. 112, 3 mai 2012)