Nr. 120-125 15.06.2012


PARTEA I

 
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
 
391. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 110-VII, 7 iunie 2012)
 
392. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 85, 13 aprilie 2012)
 
393. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 113-VII, 11 iunie 2012)
 
394. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 97, 4 mai 2012)
 
395. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 111-VII, 7 iunie 2012)
 
396. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 107, 11 mai 2012)
 
397. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 114-VII, 11 iunie 2012)
 
398. Lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 108, 11 mai 2012)
 
399. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului Executiv (nr. 112-VII, 7 iunie 2012)
 
400. Lege pentru acceptarea Amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului Executiv (nr. 118, 24 mai 2012)
 
401. Hotărîre pentru completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) (nr. 123, 31 mai 2012)
 
402. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Lazăr CHIRICĂ (nr. 104-VII, 5 iunie 2012)
 
403. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gyцrgy VARGA (nr. 115-VII, 11 iunie 2012)
 
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova
 
14. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătății și unele instituții din subordine (nr. 18, 10 mai 2012)
 
15. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 și gestionării patrimoniului public (nr. 24, 29 mai 2012)
 

PARTEA II

 
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 
418. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 359, 5 iunie 2012)
 
419. Hotărîre pentru aprobarea Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (nr. 360, 6 iunie 2012)
 
420. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 361, 6 iunie 2012)
 
421. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea art. 75 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 379, 8 iunie 2012)
 
422. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 380, 8 iunie 2012)
 
423. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 381, 8 iunie 2012)
 
424. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 382, 8 iunie 2012)
 
425. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 44 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 383, 8 iunie 2012)
 
426. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind indicarea prețurilor (nr. 384, 8 iunie 2012)
 
427. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 385, 8 iunie 2012)
 
428. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 386, 8 iunie 2012)
 
429. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 387, 8 iunie 2012)
 
430. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 388, 8 iunie 2012)
 
431. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 389, 8 iunie 2012)
 
432. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 390, 11 iunie 2011)
 
433. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (nr. 391, 11 iunie 2012)
 
434. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS, încheiat la Geneva la 6 decembrie 2005 (nr. 392, 11 iunie 2012)
 
435. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 393, 11 iunie 2012)
 
436. Hotărîre privind aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova și România în domeniul securității sociale, semnat la Iași la 3 martie 2012 (nr. 394, 11 iunie 2012)
 
437. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale și de serviciu, întocmit la Chișinău la 8 mai 2012 (nr. 395, 11 iunie 2012)
 
438. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 396, 11 iunie 2012)
 
439. Hotărîre cu privire la Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (nr. 397, 11 iunie 2012)
 
440. Hotărîre pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale (nr. 398, 11 iunie 2012)
 
441. Hotărîre cu privire la Premiul Național (nr. 399, 12 iunie 2012)
 
442. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la minimul de existență (nr. 400, 12 iunie 2012)
 
443. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 403, 13 iunie 2012)
 
444. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru numirea domnului Vitalie STOIAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 405, 13 iunie 2012)
 
445. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion VARTA (nr. 406, 13 iunie 2012)
 
446. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 407, 13 iunie 2012)
 
447. Dispoziție (nr. 46-d, 12 iunie 2012)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
697. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activității de audit (nr. 61, 4 iunie 2012)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
698. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 361 din 13.04.2012 cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 485, 24 mai 2012)
 
699. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 402 din 27.04.2012 cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 525, 4 iunie 2012)
 
700. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 427 din 11.05.2012 cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 526, 4 iunie 2012)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
 
701. Hotărîre privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova (nr. 13, 5 iunie 2012)
 
702. Hotărîre privind instituirea Comisiei de concurs pentru selectarea administratorului bazei de date centralizate (nr. 14, 5 iunie 2012)
 
703. Hotărîre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilității numerelor în Republica Moldova (nr. 15, 5 iunie 2012)
 
704. Hotărîre pentru aprobarea Anunțului publicitar despre organizarea și desfășurarea concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova (nr. 16, 5 iunie 2012)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
705. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/3, 8 iunie 2012)
 
706. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni LEVĂNȚICA (nr. 24/4, 8 iunie 2012)
 
Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare
 
707. Hotărîre cu privire la eliberarea Certificatului de acreditare Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican (nr. AC-3/4-1, 3 mai 2012)
 
708. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității Tehnice a Moldovei (nr. AC-4/1, 31 mai 2012)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
709. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curțile de Apel Cahul și Comrat (nr. 313/18, 29 mai 2012)
 
710. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 314/18, 29 mai 2012)
 
711. Hotărîre privind anunțarea concursului între absolvenții Institutului Național al Justiției pentru suplinirea funcției de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni (nr. 315/18, 29 mai 2012)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
712. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 1255, 8 mai 2012)
 
713. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 1256, 8 mai 2012)
 
714. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1257, 8 mai 2012)
 
715. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Frumoasa, raionul Călărași (nr. 1258, 8 mai 2012)
 
716. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 1259, 8 mai 2012)
 
717. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălțata, raionul Criuleni (nr. 1260, 8 mai 2012)
 
718. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 1261, 8 mai 2012)
 
719. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Japca, raionul Florești (nr. 1262, 8 mai 2012)
 
720. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 1263, 8 mai 2012)
 
721. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni (nr. 1264, 8 mai 2012)
 
722. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1265, 8 mai 2012)
 
723. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia (nr. 1266, 8 mai 2012)
 
724. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 1267, 8 mai 2012)
 
725. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 1268, 8 mai 2012)
 
726. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nemțeni, raionul Hîncești (nr. 1269, 8 mai 2012)
 
727. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 1270, 8 mai 2012)
 
728. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova (nr. 1271, 8 mai 2012)
 
729. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calarașovca, raionul Ocnița (nr. 1272, 8 mai 2012)
 
730. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina (nr. 1273, 8 mai 2012)
 
731. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cogîlniceni, raionul Rezina (nr. 1274, 8 mai 2012)
 
732. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni (nr. 1275, 8 mai 2012)
 
733. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țigănești, raionul Strășeni (nr. 1276, 8 mai 2012)
 
734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Șoldănești (nr. 1277, 8 mai 2012)
 
735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olănești, raionul Ștefan Vodă (nr. 1278, 8 mai 2012)
 
736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1279, 8 mai 2012)
 
737. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 1280, 8 mai 2012)
 
738. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 1281, 8 mai 2012)
 
739. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 1282, 8 mai 2012)
 
740. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 1029 din 9 decembrie 2011 Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale (nr. 1283, 8 mai 2012)
 
741. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Trifănești, raionul Florești (nr. 1284, 15 mai 2012)
 
742. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului comunei Trifănești, raionul Florești (nr. 1285, 15 mai 2012)
 
743. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Drepcăuți, raionul Briceni (nr. 1286, 15 mai 2012)
 
744. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 1287, 15 mai 2012)
 
745. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir (nr. 1288, 15 mai 2012)
 
746. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotova, raionul Drochia (nr. 1289, 15 mai 2012)
 
747. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 1290, 15 mai 2012)
 
748. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 1291, 15 mai 2012)
 
749. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 1292, 15 mai 2012)
 
750. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca (nr. 1293, 15 mai 2012)
 
751. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Hîncești (nr. 1294, 15 mai 2012)
 
752. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești (nr. 1295, 15 mai 2012)
 
753. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 1296, 15 mai 2012)
 
754. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tigheci, raionul Leova (nr. 1297, 15 mai 2012)
 
755. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 1298, 15 mai 2012)
 
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
 
756. Decizie cu privire la examinarea sesizării membrului CCA, Corneliu Mihalache (nr. 60, 27 aprilie 2012)
 
757. Decizie cu privire la examinarea sesizării Consiliului de Presă (nr. 68, 23 mai 2012)
 
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
 
758. Ordin privind aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni și defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (nr. 417, 12 iunie 2012)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
759. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 131, 13 iunie 2012)
 

PARTEA IV

 
Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici
 
PARTEA V
 
Avize pierderi de acte