Nr. 126-129 22.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

404. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 116-VII, 13 iunie 2012)

405. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 34, 24 mai 2012)

406. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 117-VII, 13 iunie 2012)

407. Lege cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 90, 26 aprilie 2012)

408. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 118-VII, 13 iunie 2012)

409. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 119, 24 mai 2012)

410. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor (nr. 119-VII, 13 iunie 2012)

411. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor (nr. 126, 31 mai 2012)

412. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 (nr. 82, 12 aprilie 2012)

413. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 136, 14 iunie 2012)

414. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 137, 14 iunie 2012)

415. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de Lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM (nr. 120-VII, 13 iunie 2012)

416. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu domnului Spiridon VANGHELI (nr. 121-VII, 14 iunie 2012)

417. Decret privind numirea domnului Mihail MACAR în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești (nr. 122-VII, 14 iunie 2012)

418. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 123-VII, 14 iunie 2012)

419. Decret privind numirea domnului Vasile ȘCHIOPU în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 124-VII, 14 iunie 2012)

420. Decret privind numirea domnului Evghenii DVURECENSCHII în funcția de președinte al Judecătoriei Taraclia (nr. 125-VII, 14 iunie 2012)

421. Decret privind numirea domnului Vitalie STOIAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 126-VII, 14 iunie 2012)

422. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 127-VII, 15 iunie 2012)

423. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 133-VII, 20 iunie 2012)

424. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 135-VII, 20 iunie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

448. Hotărîre cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică (nr. 401, 12 iunie 2012)

449. Hotărîre cu privire la modificarea Acordului de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 402, 12 iunie 2012)

450. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 408, 14 iunie 2012)

451. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 410, 14 iunie 2012)

452. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 411, 14 iunie 2012)

453. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 412, 14 iunie 2012)

454. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Respiro și a Standardelor minime de calitate (nr. 413, 14 iunie 2012)

455. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 415, 14 iunie 2012)

456. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participarea la Conferința Diplomatică de adoptare a Tratatului Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală privind interpretările audiovizuale, care se va desfășura la Beijing, Republica Populară Chineză, în perioada 20-26 iunie 2012 (nr. 417, 15 iunie 2012)

457. Hotărîre cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (nr. 419, 18 iunie 2012)

458. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 19 aprilie 2012 (nr. 420, 18 iunie 2012)

459. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 300 din 2 august 1982 (nr. 421, 18 iunie 2012)

460. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 345 din 30 aprilie 2009 (nr. 422, 18 iunie 2012)

461. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 423, 18 iunie 2012)

462. Hotărîre cu privire la aprobarea serviciilor de dializă pentru parteneriatul public-privat (nr. 424, 18 iunie 2012)

463. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 425, 18 iunie 2012)

464. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 31 ianuarie 2012 (nr. 426, 18 iunie 2012)

465. Hotărîre cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea serviciilor de radioterapie (nr. 428, 18 iunie 2012)

466. Hotărîre cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea О.S. Aeroportul Internațional Chișinău (nr. 438, 19 iunie 2012)

467. Dispoziție (nr. 47-d, 13 iunie 2012)

468. Dispoziție (nr. 48-d, 13 iunie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federației Naționale a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație AGROINDSIND

760. Protocol-acord privind modificarea și completarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

761. Ordin privind controlul de stat al calității medicamentelor (nr. 521, 1 iunie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

762. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 23/1, 31 mai 2012)

763. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea Mixtă Broker de Asigurare-Reasigurare LIFE INSURANCE GROUP S.R.L. (nr. 24/1, 8 iunie 2012)

764. Hotărîre cu privire la aplicarea prețului conform raportului de estimare a valorilor mobiliare și activelor ce se referă la ele (nr. 24/2, 8 iunie 2012)

765. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității licenței Asociației de Economii și Оmprumut POPEȘTI (nr. 24/7, 8 iunie 2012)

766. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 24/9, 8 iunie 2012)

767. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare VMV BROKER S.R.L. (nr. 24/10, 8 iunie 2012)

768. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 24/11, 8 iunie 2012)

769. Hotărîre cu privire la aprobarea recomandărilor privind tranziția de la Standardele Naționale de Contabilitate la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (nr. 24/12, 8 iunie 2012)

770. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/6, 15 iunie 2012)

771. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MONTTEHSAN (nr. 25/7, 15 iunie 2012)

772. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 18/6-O din 14.05.2010 (nr. 24/6-O, 8 iunie 2012)

773. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CORLĂTENI, A.E.О. MĂRINEȘTI și A.E.О. PRUT-VĂRATIC (nr. 24/8-O, 8 iunie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

774. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 356/20, 11 iunie 2012)

775. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea a trei funcții de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 357/20, 11 iunie 2012)

776. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Glodeni (nr. 374/20, 11 iunie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte