Nr. 130 26.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

425. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 132-VII, 20 iunie 2012)

426. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 111, 17 mai 2012)

427. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 128-VII, 18 iunie 2012)

428. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 124, 31 mai 2012)

429. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tamara CHEORGHIȚA (nr. 129-VII, 19 iunie 2012)

430. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile PASCARU (nr. 130-VII, 19 iunie 2012)

431. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Larisa SIMENIȚCHI și domnului Mihail MUSTEA (nr. 131-VII, 19 iunie 2012)

432. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 134-VII, 20 iunie 2012)

433. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 138-III din 13 iulie 2001 (nr. 136-VII, 20 iunie 2012)

434. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexandru STEPANENCO (nr. 137-VII, 20 iunie 2012)

435. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Policarp POBURNОI (nr. 138-VII, 20 iunie 2012)

436. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Vitalie JOSAN și Vasili OJOGA (nr. 139-VII, 20 iunie 2012)

437. Decret privind numirea domnului Valentin ȚОMBALIUC în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova (nr. 140-VII, 21 iunie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

469. Hotărîre cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2012 în învățămîntul secundar profesional, mediu de specialitate și superior (nr. 404, 13 iunie 2012)

470. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice (nr. 414, 14 iunie 2012)

471. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 28 mai 2012 (nr. 416, 14 iunie 2012)

472. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul mediului și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 427, 18 iunie 2012)

473. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea economică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare, întocmit la Chișinău la 23 februarie 2010 (nr. 429, 18 iunie 2012)

474. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Armenia și acordarea deplinelor puteri domnului Boris FOCȘA, ministru al culturii (nr. 430, 18 iunie 2012)

475. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind comerțul transfrontalier (nr. 431, 18 iunie 2012)

476. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 432, 18 iunie 2012)

477. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecție contra inundațiilor (nr. 433, 18 iunie 2012)

478. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 (nr. 435, 19 iunie 2012)

479. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 436, 19 iunie 2012)

480. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului Consolidarea sistemului de achiziții publice și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 437, 19 iunie 2012)

481. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 439, 20 iunie 2012)

482. Dispoziție (nr. 50-d, 19 iunie 2012)

483. Dispoziție (nr. 51-d, 20 iunie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

777. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 49 din 11 martie 2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free (nr. 134, 14 iunie 2012)

778. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 144, 21 iunie 2012)

779. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC Universalbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/6, 21 iunie 2012)