Nr. 131-134 29.06.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

438. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 141-VII, 21 iunie 2012)

439. Lege pentru completarea articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din
2 aprilie 1996 (nr. 115, 18 mai 2012)

440. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 142-VII, 23 iunie 2012)

441. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 143-VII, 25 iunie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind interpretarea articolelor 68 alin. (1), (2) și 69 alin. (2) din Constituție (Sesizarea nr. 8b/2012) (nr. 8, 19 iunie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Ștefan Vodă pe anul 2011 (nr. 21, 18 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

484. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc (nr. 418, 15 iunie 2012)

485. Hotărîre cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 434, 19 iunie 2012)

486. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (NULL, 21 iunie 2012)

487. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (nr. 441, 21 iunie 2012)

488. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 442, 22 iunie 2012)

489. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 443, 22 iunie 2012)

490. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 444, 22 iunie 2012)

491. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 445, 22 iunie 2012)

492. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 446, 22 iunie 2012)

493. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 447, 25 iunie 2012)

494. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 448, 25 iunie 2012)

495. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 623 din 22 mai 2008 (nr. 449, 25 iunie 2012)

496. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 450, 25 iunie 2012)

497. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (nr. 451, 25 iunie 2012)

498. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 452, 25 iunie 2012)

499. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 453, 25 iunie 2012)

500. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 (nr. 454, 25 iunie 2012)

501. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 455, 25 iunie 2012)

502. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 456, 25 iunie 2012)

503. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 457, 25 iunie 2012)

504. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23 decembrie 2011 (nr. 458, 25 iunie 2012)

505. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 459, 25 iunie 2012)

506. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Israel (14-16 mai 2012) (nr. 460, 26 iunie 2012)

507. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 461, 26 iunie 2012)

508. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 462, 26 iunie 2012)

509. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova (nr. 463, 26 iunie 2012)

510. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 464, 26 iunie 2012)

511. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecției mediului, încheiat la Ierusalim la 14 mai 2012 (nr. 465, 26 iunie 2012)

512. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului, semnat la Minsk la 19 mai 2011, privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în domeniul tineretului, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 466, 26 iunie 2012)

513. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor și asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor (nr. 467, 26 iunie 2012)

514. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 469, 26 iunie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

780. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 103, 19 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

781. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 55 din 11.05.2012 (nr. 70, 20 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

782. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului public Balaur Irina, teritoriul de activitate în r-nul Dubăsari (nr. 294, 20 iunie 2012)

Acte ale Inspecției Muncii

783. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2011

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

784. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut COȘCALIA (nr. 25/1, 15 iunie 2012)

785. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.R.L. (nr. 25/3, 15 iunie 2012)

786. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Asigurări Generale VitoriAsig S.A. (nr. 25/4, 15 iunie 2012)

787. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 25/5, 15 iunie 2012)

788. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/3, 20 iunie 2012)

789. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare a Societății pe acțiuni Proprietar (nr. 26/4, 20 iunie 2012)

790. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor din BACCEALIA (nr. 25/2-O, 15 iunie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

791. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. TELEPROIECT S.R.L. (nr. 53, 27 aprilie 2012)

792. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a ОM Noile Idei Televizate SRL (nr. 55, 27 aprilie 2012)

793. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Cotidian SA (nr. 56, 27 aprilie 2012)

794. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de televiziune Muzica TV, N 4, Noroc, PRO TV CHIȘINĂU, Publika TV, RU-TV Moldova și TV Com (nr. 67, 23 mai 2012)

795. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 69, 23 mai 2012)

796. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 70, 23 mai 2012)

797. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 71, 23 mai 2012)

798. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul OTV (nr. 72, 23 mai 2012)

799. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie a postului de televiziune prin satelit Noroc (nr. 73, 23 mai 2012)

800. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 74, 23 mai 2012)

801. Decizie cu privire la aprobarea bugetului, structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2013 (nr. 77, 23 mai 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

802. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (nr. 446, 21 iunie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte