Nr. 135-141 06.07.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

442. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 152-VII, 30 iunie 2012)

443. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 96, 3 mai 2012)

444. Decret pentru promulgarea Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 149-VII, 29 iunie 2012)

445. Lege privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 116, 18 mai 2012)

446. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 25 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 150-VII, 30 iunie 2012)

447. Lege pentru completarea articolului 25 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 133, 14 iunie 2012)

448. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 151-VII, 30 iunie 2012)

449. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 134, 14 iunie 2012)

450. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 289 din 28 decembrie 2011 privind importul unui magnetometru pentru prospectări arheologice (nr. 145-VII, 29 iunie 2012)

451. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289 din 28 decembrie 2011 privind importul unui magnetometru pentru prospectări arheologice (nr. 135, 14 iunie 2012)

452. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 146-VII, 29 iunie 20121)

453. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 146, 22 iunie 2012)

454. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a parcurilor (nr. 141, 15 iunie 2012)

455. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate (nr. 145, 22 iunie 2012)

456. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Dina GHIMPU (nr. 144-VII, 27 iunie 2012)

457. Decret privind eliberarea doamnei Valentina TIMOȘENCO din funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 147-VII, 29 iunie 2012)

458. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vladimir LAVRIC (nr. 148-VII, 29 iunie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Strășeni pe anul 2011 (nr. 22, 24 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

515. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1 ianuarie 2012 (nr. 468, 26 iunie 2012)

516. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente (or. Așhabad, Turkmenistan, 29-30 mai 2012) (nr. 470, 2 iulie 2012)

517. Hotărîre cu privire la Centrul educațional pentru copiii bolnavi de cancer (nr. 471, 2 iulie 2012)

518. Hotărîre cu privire la parteneriatul public-privat pentru renovarea unor cămine ale Universității de Stat din Moldova (nr. 472, 2 iulie 2012)

519. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice Bere și băuturi pe bază de bere (nr. 473, 3 iulie 2012)

520. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 2 mai 2012 (nr. 484, 4 iulie 2012)

521. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat de profesionalizare în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2012-2013 (nr. 485, 4 iulie 2012)

522. Dispoziție (nr. 52-d, 2 iulie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

803. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare (nr. 49, 26 aprilie 2012)

804. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 73, 28 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

805. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al colectivelor artistice de amatori (nr. 136, 15 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

806. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 516, 31 mai 2012)

807. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 570, 12 iunie 2012)

808. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 601, 18 iunie 2012)

809. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 604, 19 iunie 2012)

810. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 570 din 12.06.2012 Cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 631, 22 iunie 2012)

811. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 655, 27 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

811a. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică și metrologică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate și băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul Comun nr. 172/245/216 din 28 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al RM, 2011, nr. 22-24, art. 124) (nr. 65/94/100, 15 iunie 2012)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

812. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 53, 26 iunie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

813. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 60 din 23 decembrie 2010 (nr. 17, 21 iunie 2012)

814. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 61 din 23 decembrie 2010 (nr. 18, 21 iunie 2012)

815. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 62 din 23 decembrie 2010 (nr. 19, 21 iunie 2012)

816. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 63 din 23 decembrie 2010 (nr. 20, 21 iunie 2012)

817. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 64 din 23 decembrie 2010 (nr. 21, 21 iunie 2012)

818. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 65 din 23 decembrie 2010 (nr. 22, 21 iunie 2012)

819. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 66 din 23 decembrie 2010 (nr. 23, 21 iunie 2012)

820. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 67 din 23 decembrie 2010 (nr. 24, 21 iunie 2012)

821. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 69 din 23 decembrie 2010 (nr. 25, 21 iunie 2012)

822. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 70 din 23 decembrie 2010 (nr. 26, 21 iunie 2012)

823. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 71 din 23 decembrie 2010 (nr. 27, 21 iunie 2012)

824. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 72 din 23 decembrie 2010 (nr. 28, 21 iunie 2012)

825. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 73 din 23 decembrie 2010 (nr. 29, 21 iunie 2012)

826. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 74 din 23 decembrie 2010 (nr. 30, 21 iunie 2012)

827. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 75 din 23 decembrie 2010 (nr. 31, 21 iunie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

828. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Banca de Finanțe și Comerț S.A. (nr. 26/1, 20 iunie 2012)

829. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MERENI (nr. 26/2, 20 iunie 2012)

830. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 26/9, 20 iunie 2012)

831. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 26/10, 20 iunie 2012)

832. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 26/11, 20 iunie 2012)

833. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BOTNA (nr. 28/1, 28 iunie 2012)

834. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HRUȘOVA (nr. 28/2, 28 iunie 2012)

835. Hotărîre cu privire la aplicarea metodei actualizării fluxurilor financiare (nr. 28/3, 28 iunie 2012)

836. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/5, 28 iunie 2012)

837. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 28/6, 28 iunie 2012)

838. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 28/7, 28 iunie 2012)

839. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 28/8, 28 iunie 2012)

840. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 42/1-O din 06.09.2011 (nr. 23/10-O, 31 mai 2012)

841. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni I.P.D.A. (nr. 27/1-O, 22 iunie 2012)

842. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent GRUPA FINANCIARĂ S.A. (nr. 28/4-O, 28 iunie 2012)

Acte ale Consiliul Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

843. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 408/22, 26 iunie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

844. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 1299, 29 mai 2012)

845. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 1300, 29 mai 2012)

846. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul Hîncești (nr. 1301, 29 mai 2012)

847. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni, raionul Hîncești (nr. 1302, 29 mai 2012)

848. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești (nr. 1303, 29 mai 2012)

849. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hîncești (nr. 1304, 29 mai 2012)

850. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cățeleni, raionul Hîncești (nr. 1305, 29 mai 2012)

851. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 1306, 29 mai 2012)

852. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești (nr. 1307, 29 mai 2012)

853. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hîncești (nr. 1308, 29 mai 2012)

854. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 1309, 29 mai 2012)

855. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1310, 29 mai 2012)

856. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 1311, 29 mai 2012)

857. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 1312, 29 mai 2012)

858. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Berezlogi, raionul Orhei (nr. 1313, 29 mai 2012)

859. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1314, 29 mai 2012)

860. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 1315, 29 mai 2012)

861. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 1316, 29 mai 2012)

862. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni (nr. 1317, 29 mai 2012)

863. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 1318, 29 mai 2012)

864. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 1319, 29 mai 2012)

865. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 1320, 29 mai 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

866. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 153, 28 iunie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte