Nr. 1 02.01.2017


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1395, 22 decembrie 2016)

2. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2016 (nr. 1417, 28 decembrie 2016)

3. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici (nr. 1418, 28 decembrie 2016)

4. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice (nr. 1419, 28 decembrie 2016)

5. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi (nr. 1420, 28 decembrie 2016)

6. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.3 la Acordul de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la Programul Regional de Acţiuni TACIS 2006, semnat la 30 octombrie 2006 (nr. 1421, 28 decembrie 2016)

7. Hotărîre cu privire la transmiterea dreptului de desfăşurare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare (nr. 1439, 30 decembrie 2016)

8. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Proiectul III de reabilitare a drumurilor în Republica Moldova, încheiat la Chişinău la 6 decembrie 2011 (nr. 1440, 30 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.01:2012/A17:2016 „Indicatoare de norme de deviz în construcții Ts, C” (nr. 154, 23 decembrie 2016)

2. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM L.02.01:2012/A26:2016 „Indicatoare de norme de deviz în construcții C, D, P, Iz, Ts, V, nr.8, nr.33” (nr. 155, 23 decembrie 2016)