Nr. 143-148 13.07.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

462. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 158-VII, 4 iulie 2012)

463. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 36, 7 martie 2012)

464. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015 (nr. 157-VII, 2 iulie 2012)

465. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015 (nr. 68, 5 aprilie 2012)

466. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (nr. 155-VII, 2 iulie 2012)

467. Lege cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (nr. 113, 18 mai 2012)

468. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 160-VII, 9 iulie 2012)

469. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 122, 25 mai 2012)

470. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației (nr. 156-VII, 2 iulie 2012)

471. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru
Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației (nr. 125, 31 mai 2012)

472. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 159-VII, 4 iulie 2012)

473. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr.128, 8 iunie 2012)

474. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 161-VII, 9 iulie 2012)

475. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 162-VII, 10 iulie 2012)

476. Decret privind conferirea post-mortem de distincții de stat membrilor echipajului aeronavei Wilga-35A (nr. 163-VII, 10 iulie 2012)

477. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ana ȘCHIOPU (nr. 164-VII, 10 iulie 2012)

478. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Valentin BODIUL (nr. 165-VII, 10 iulie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Glodeni pe anul 2011 (nr. 23, 29 mai 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

529. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la salubrizarea localităților (nr. 475, 4 iulie 2012)530. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat (nr. 476, 4 iulie 2012)

531. Hotărîre cu privire la Programul național de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020 (nr. 478, 4 iulie 2012)

532. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția rîul Prut satul Todirești, raionul Ungheni
(nr. 479, 4 iulie 2012)

533. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova, semnat la Luxemburg la 26 iunie 2012 (nr. 480, 4 iulie 2012)

534. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 22 mai 2012 (nr. 481, 4 iulie 2012)

535. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, semnat la Chișinău la 16 iunie 2012 (nr. 482, 4 iulie 2012)

536. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova, semnat la Chișinău la 2 iulie 2012 (nr. 483, 4 iulie 2012)

537. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 (nr. 486, 5 iulie 2012)

538. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Tudor CĂLUGĂREANU, director al Instituției Publice Agenția Națională Transport Auto (nr. 487, 6 iulie 2012)

539. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 488, 6 iulie 2012)

540. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 489, 6 iulie 2012)

541. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 492, 6 iulie 2012)

542. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 494, 6 iulie 2012)

543. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 495, 6 iulie 2012)

544. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la desființarea Consiliului interguvernamental pentru țiței și gaze (nr. 496, 6 iulie 2012)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de organele centrale de specialitate ale administrației publice în semestrul II al anului 2012 (nr. 498, 6 iulie 2012)

546. Hotărîre cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorității administrației publice centrale (nr. 499, 6 iulie 2012)

547. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 500, 6 iulie 2012)

548. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene (nr. 501, 6 iulie 2012)

549. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatolie ȘALARU, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 502, 10 iulie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

867. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.10 2012 Instrucțiune-tip de exploatare tehnică a rețelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare (nr. 57, 25 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

868. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 173, 27 iunie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

869. Ordin referitor la clasificarea produsului Spumă poliuretanică, în tub aerosol (nr. 310-O, 27 iunie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

870. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.A. (nr. 29/2, 6 iulie 2012)

871. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/5, 6 iulie 2012)

872. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut BRD FINANȚE (nr. 29/6, 6 iulie 2012)

873. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare PRODEVIZ S.R.L. (nr. 29/3-O, 6 iulie 2012)

874. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea cu Capital Străin WVP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 29/4-O, 6 iulie 2012)

875. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIȘMEA, A.E.О. BUSINESS CREDIT și A.E.О. VALEA PODULUI (nr. 29/7-O, 6 iulie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

876. Hotărîre cu privire la reacreditarea Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (nr. AC-5/1, 28 iunie 2012)

877. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (nr. AC-5/2, 28 iunie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte