Nr. 149-154 20.07.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

479. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la dispozitivele medicale (nr. 178-VII, 13 iulie 2012)

480. Lege cu privire la dispozitivele medicale (nr. 92, 26 aprilie 2012)

481. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181-VII, 13 iulie 2012)

482. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr.93, 26 aprilie 2012)

483. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 177-VII, 13 iulie 2012)

484. Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 94, 26 aprilie 2012)

485. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (nr. 175-VII, 13 iulie 2012)

486. Lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (nr. 95, 3 mai 2012)

487. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 173-VII, 13 iulie 2012)

488. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.112, 18 mai 2012)

489. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 176-VII, 13 iulie 2012)

490. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 140, 15 iunie 2012)

491. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 174-VII, 13 iulie 2012)

492. Lege privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 150, 29 iunie 2012)

493. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2011 (nr. 144, 21 iunie 2012)

494. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 69 din 5 aprilie 2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică (nr. 151, 5 iulie 2012)

495. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 161, 5 iulie 2012)

496. Hotărîre privind modificarea componenței unor comisii de anchetă ale Parlamentului (nr. 162, 5 iulie 2012)

497. Decret privind numirea domnului Serghei CIOBANU în funcția de președinte al Judecătoriei Militare (nr. 166-VII, 11 iulie 2012)

498. Decret privind numirea domnului Andrei MIRONOV în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Taraclia (nr. 167-VII, 11 iulie 2012)

499. Decret privind numirea domnului Anatolie RUSU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț (nr. 168-VII, 11 iulie 2012)

500. Decret privind numirea domnului Ghenadie PAVLIUC în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 169-VII, 11 iulie 2012)

501. Decret privind numirea domnului Xenofon ULIANOVSCHI în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 170-VII, 11 iulie 2012)

502. Decret privind numirea domnului Sergiu LEBEDIUC în funcția de judecător la Judecătoria Militară (nr. 171-VII, 11 iulie 2012)

503. Decret privind numirea domnului Alexandru GAFTON în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 172-VII, 11 iulie 2012)

504. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 179-VII, 13 iulie 2012)

505. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu TUREA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 180-VII, 13 iulie 2012)

506. Decret privind transferul doamnei Ala POPESCU (nr. 182-VII, 13 iulie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității sintagmei orice membru din alineatul (1) articolul 10 al Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 Cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor, cu modificările și completările ulterioare, în partea în care Procurorului General, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, i se atribuie dreptul de a intenta proceduri disciplinare în privința judecătorilor (Sesizarea nr. 6a/2012) (nr. 9, 28 iunie 2012)

16. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la statutul deputatului în Parlament (Sesizarea nr. 7a/2012) (nr. 10, 12 iulie 2012)

17. Decizie asupra sesizării controlului constituționalității unei prevederi din alin. (1) articolul 43 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (10 iulie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind Raportul auditului paralel al Curții de Conturi a Republicii Moldova și al Curții de Conturi a Federației Ruse asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de colaborare economică între Republica Moldova și Federația Rusă, inclusiv asupra livrării de produse alimentare în Federația Rusă din Republica Moldova (nr. 25, 7 iunie 2012)

20. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Rîșcani pe anul 2011 (nr. 27, 15 iunie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

550. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 503, 12 iulie 2012)

551. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea și exploatarea farmaciilor și depozitelor farmaceutice (nr. 504, 12 iulie 2012)

552. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea reformei de planificare strategică a managementului informației în sănătate din Moldova și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 505, 13 iulie 2012)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 506, 16 iulie 2012)

554. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Republica Populară Chineză Republicii Moldova a unui împrumut concesional (nr. 508, 18 iulie 2012)

555. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 509, 18 iulie 2012)

556. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind eliberarea domnului Roman REVENCO din funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 510, 18 iulie 2012)

557. Hotărîre cu privire la imobilul din str. Gagarin nr. 54, or. Căușeni (nr. 511, 18 iulie 2012)

558. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 512, 18 iulie 2012)

559. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28 octombrie 2011 (nr. 513, 18 iulie 2012)

560. Hotărîre cu privire la aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 514, 18 iulie 2012)

561. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 515, 18 iulie 2012)

562. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2012 (nr. 516, 18 iulie 2012)

563. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 517, 18 iulie 2012)

564. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 518, 18 iulie 2012)

565. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 519, 18 iulie 2012)

566. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 28 februarie 2012 (nr. 520, 18 iulie 2012)

567. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu purtarea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Export-Import a Republicii Populare Chineze întru realizarea Proiectului strategic de reabilitare a drumurilor, or. Beijing, Republica Populară Chineză, în perioada 22-27 iulie 2012 (nr. 521, 18 iulie 2012)

568. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 522, 18 iulie 2012)

569. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 898 din 30 noiembrie 2011 (nr. 523, 18 iulie 2012)

Acte ale Guvernului Republicii Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova și ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

570. Convenție colectivă (nivel național) cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă (nr. 11, 28 martie 2012)

571. Convenție colectivă (nivel național). Formularul statelor de personal și permisului nominal de acces la locul de muncă (nr. 12, 9 iulie 2012)

572. Convenție colectivă (nivel național) pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 4 din 25 iulie 2005 Cu privire la modelul Contractului individual de muncă (nr. 13, 9 iulie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

878. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 31 din 11.04.2008 (nr. 120, 5 iulie 2012).

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

879. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 81, 10 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

880. Ordin cu privire la elaborarea și utilizarea continuă a materialelor educaționale și informaționale destinate promovării sănătății (nr. 524, 1 iunie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

881. Hotărîre cu privire la stabilirea informațiilor de ordin economic și tehnic referitoare la funcționarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicității de către titularii de licențe (nr. 478, 5 iulie 2012)

882. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 425 din 29.09.2011 (nr. 480, 13 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

883. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 13 iulie 2012)

884. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 49/2 din 26.12.2002 (nr. 30/2, 13 iulie 2012)

885. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ARBORA GRUP S.R.L. (nr. 30/3, 13 iulie 2012)

886. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare MEGA-OPTIM S.R.L. (nr. 30/4, 13 iulie 2012)

887. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Internaționale de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 30/5, 13 iulie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

888. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie (nr. 105, 6 iulie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte