Nr. 160-164 03.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

536. Decret pentru promulgarea Legii privind administrația publică centrală de specialitate (nr. 210-VII, 27 iulie 2012)

537. Lege privind administrația publică centrală de specialitate (nr. 98, 4 mai 2012)

538. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 5 din Legea nr. 241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (nr. 207-VII, 26 iulie 2012)

539. Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr. 241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină (nr. 156, 5 iulie 2012)

540. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 214-VII, 31 iulie 2012)

541. Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 160, 5 iulie 2012)

542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 42 al Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 198-VII, 24 iulie 2012)

543. Lege pentru modificarea și completarea articolului 42 al Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 167, 11 iulie 2012)

544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 199-VII, 24 iulie 2012)

545. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 169, 11 iulie 2012)

546. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 208-VII, 26 iulie 2012)

547. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 177, 11 iulie 2012)

548. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 212-VII, 30 iulie 2012)

549. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 197, 12 iulie 2012)

550. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al serviciului vamal domnului Tudor BALIȚCHI (nr. 205-VII, 25 iulie 2012)

551. Decret privind aprobarea componenței Colegiului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 206-VII, 26 iulie 2012)

552. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari (nr. 209-VII, 26 iulie 2012)

553. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Grigore SOLONENCO (nr. 211-VII, 27 iulie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire (nr. 28, 3 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

601. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 548, 26 iulie 2012)

602. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de contribuție între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Chișinău la 16 iunie 2012 (nr. 549, 26 iulie 2012)

603. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 550, 26 iulie 2012)

604. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu privire la Asistența tehnică și Twinning ca suport pentru Acordurile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (nr. 551, 26 iulie 2012)

605. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale, încheiat la Geneva la 22 mai 2012 (nr. 552, 26 iulie 2012)

606. Hotărîre cu privire la mediatizarea aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în anul 2012 (nr. 553, 26 iulie 2012)

607. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente din 25 noiembrie 1998 (nr. 554, 26 iulie 2012)

608. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 555, 31 iulie 2012)

609. Dispoziție (nr. 65-d, 31 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

610. Hotărîre privind starea sanitară a zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice și gestionarea calității apei pentru scăldat (nr. 1, 9 iulie 2012)

611. Hotărîre privind situația epidemiologică la holeră, boli diareice acute și toxiinfecții alimentare (nr. 2, 9 iulie 2012)

612. Hotărîre cu privire la progresul implementării Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova (nr. 3, 9 iulie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

930. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 130, 30 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

931. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 85, 23 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

932. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului public Profire Teodor, teritoriul de activitate în r-nul Nisporeni (nr. 357, 26 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

933. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 22 din 10 februarie 2012 (nr. 106, 4 iulie 2012)


Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

934. Hotărîre cu privire la completarea Procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 35, 26 iulie 2012)

935. Hotărîre privind stabilirea numărului de licențe de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 2500-2690 MHz și 3600-3800 MHz (nr. 36, 26 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

936. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 29/1, 6 iulie 2012)

937. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDITE-COTEALA (nr. 31/2, 19 iulie 2012)

938. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Agenția de Оnregistrare COMITENT S.A. (nr. 31/4, 19 iulie 2012)

930. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Anticor (nr. 32/1, 27 iulie 2012)

940. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni INVENTIV-TELECOMUNICAȚII (nr. 32/4, 27 iulie 2012)

941. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 32/7, 27 iulie 2012)

942. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 32/8, 27 iulie 2012)

943. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată a unui broker de asigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 32/9, 27 iulie 2012)

944. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile de depozit ale Asociației de Economii și Оmprumut BUSINESS CREDIT (nr. 32/2-O, 27 iulie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

945. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curțile de Apel Bender, Cahul și Comrat (nr. 477/25, 24 iulie 2012)

946. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în Inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 488/25, 24 iulie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

947. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (nr. 147, 21 iunie 2012)

948. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 170, 26 iulie 2012)

949. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 171, 26 iulie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte