Nr. 166-169 10.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

561. Hotărîre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 175, 11 iulie 2012)

562. Decret privind aprobarea modelului legitimației judecătorilor la unele instanțe judecătorești (nr. 218-VII, 6 august 2012)

563. Decret privind Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (nr. 219-VII, 6 august 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Există oportunități de îmbunătățire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locațiune de către autoritățile publice și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și de sporire a eficienței administrării acestuia (nr. 29, 6 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

625. Hotărîre cu privire la asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naționale pe timp de pace (nr. 561, 2 august 2012)

626. Hotărîre cu privire la Strategia de informare și comunicare în domeniul apărării și securității naționale pentru anii 2012-2016 (nr. 569, 3 august 2012)

627. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1407 din 10 decembrie 2008 (nr. 570, 6 august 2012)

628. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 571, 6 august 2012)

629. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte țări și care prezintă un pericol fitosanitar iminent (nr. 572, 6 august 2012)

630. Hotărîre cu privire la instalarea în municipiul Bălți a plăcii comemorative Mihai Durnea (nr. 573, 6 august 2012)

631. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (nr. 574, 6 august 2012)

632. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ilie BOIAN (nr. 576, 8 august 2012)

633. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail MAGDEI (nr. 577, 8 august 2012)

634. Hotărîre cu privire la numirea medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova (nr. 578, 8 august 2012)

635. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2012-2013 (nr. 579, 8 august 2012)

636. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional (nr. 580, 8 august 2012)

637. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 22 februarie 2007 (nr. 581, 8 august 2012)

638. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 582, 8 august 2012)

639. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 583, 8 august 2012)

640. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 584, 8 august 2012)

641. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 (nr. 585, 8 august 2012)

642. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 586, 8 august 2012)

643. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 587, 8 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

953. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea (nr. 60, 29 mai 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

954. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Dabija Tatiana, teritoriul de activitate r-nul Florești (nr. 370, 3 august 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

955. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice (nr. 116, 26 iulie 2012)

956. Ordin privind utilizarea distilatului de vin pentru alcoolizarea vinurilor de struguri (nr. 118, 30 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

957. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/3, 27 iulie 2012)

958. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Combinatul materialelor de construcție din or. Cahul (nr. 33/2, 3 august 2012)

959. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/3, 3 august 2012)

960. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni COMTIRAS (nr. 33/4, 3 august 2012)

961. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare IPSUS S.R.L. (nr. 33/8, 3 august 2012)

962. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 33/9, 3 august 2012)

963. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Internaționale de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 33/10, 3 august 2012)

964. Hotărîre cu privire la reperfectarea Licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 33/11, 3 august 2012)

965. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 33/12, 3 august 2012)

966. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 33/13, 3 august 2012)

967. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 (nr. 33/14, 3 august 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

968. Hotărîre cu privire la aprobarea efectivului-limită al aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (nr. 9, 2 august 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

969. Hotărîre cu privire la anunțarea Concursului pentru suplinirea unor funcții vacante în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 495/25, 24 iulie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

970. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării listelor de subsripție prezentate de grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 1383, 3 august 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

971. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar (nr. 143, 21 iunie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte