Nr. 166-169 16.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

564. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ajutorul de stat (nr. 231-VII, 10 august 2012)

565. Lege cu privire la ajutorul de stat (nr. 139, 15 iunie 2012)

566. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 220-VII, 6 august 2012)

567. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 163, 11 iulie 2012)

568. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de interconectare a sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția rîul Prut satul Todirești, raionul Ungheni (nr. 226-VII, 9 august 2012)

569. Lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de interconectare a sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția rîul Prut satul Todirești, raionul Ungheni (nr. 174, 11 iulie 2012)

570. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 230-VII, 9 august 2012)

571. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184, 11 iulie 2012)

572. Decret privind numirea doamnei Irina ȚONOV în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 221-VII, 8 august 2012)

573. Decret privind numirea domnului Serghei POPOVICI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat (nr. 222-VII, 8 august 2012)

574. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 223-VII, 8 august 2012)

575. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Maria POPESCU (nr. 224-VII, 8 august 2012)

576. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Elena EFRIM și domului Victor ȘONTEA (nr. 225-VII, 8 august 2012)

577. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în octombrie 2012 ianuarie 2013 (nr. 227-VII, 9 august 2012)

578. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului întocmit prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul Operațional Comun Marea Neagră 2007-2013 (nr. 228-VII, 9 august 2012)

579. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului întocmit prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul Operațional România- Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 (nr. 229-VII, 9 august 2012)

580. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 232-VII, 10 august 2012)

581. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 233-VII, 10 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

644. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Igor Grosu (nr. 600, 15 august 2012)

645. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie Ursu (nr. 601, 15 august 2012)

646. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Dorin Recean (nr. 602, 15 august 2012)

647. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 603, 15 august 2012)

648. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 604, 15 august 2012)

649. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 605, 15 august 2012)

650. Hotărîre cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013 (nr. 606, 15 august 2012)