Nr. 170-174 17.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

582. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Oleg EFRIM, ministru al justiției (nr. 234-VII, 10 august 2012)

583. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 235-VII, 10 august 2012)

584. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir FLOREA (nr. 236-VII, 10 august 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind auditul regularității pe exercițiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și unele instituții din subordine (nr. 30, 12 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

651. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică și acordarea deplinelor puteri domnului Artur BUZDUGAN, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 575, 7 august 2012)

652. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 588, 9 august 2012)

653. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea proiectului de reabilitare a sediului în care va funcționa Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 589, 9 august 2012)

654. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea polițienească (nr. 590, 9 august 2012)

655. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia de colaborare în domeniul dezvoltării regionale, semnat la Chișinău la 28 iunie 2012 (nr. 591, 9 august 2012)

656. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 592, 10 august 2012)

657. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2012-2013 (nr. 593, 10 august 2012)

658. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 25-28 iunie 2012) (nr. 594, 13 august 2012)

659. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Georgia (8-11 iulie 2012) (nr. 595, 13 august 2012)

660. Hotărîre privind Declarația cu privire la impozitul pe venit (nr. 596, 13 august 2012)

661. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale (nr. 598, 13 august 2012)

662. Dispoziție (nr. 70-d, 9 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

972. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Terzi Grigori (nr. 377, 8 august 2012)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

973. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.08-2012 Regulament privind reparațiile preventive planificate la ascensoare (nr. 68, 18 iulie 2012)

974. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.08-2012 Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor pentru întreținerea serviciului beneficiarului (nr. 69, 18 iulie 2012)

975. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.07-2012 Instrucțiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziționare-depozitare în construcții (nr. 70, 18 iulie 2012)

976. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.04-2012 Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții (nr. 71, 18 iulie 2012)

977. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.10-2012 Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire tehnică și reparație a ascensoarelor (nr. 72, 18 iulie 2012)

978. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.02-2012 Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor (nr. 73, 18 iulie 2012)

979. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 19 la Indicatoarele de norme de deviz C, D, Iz, Ts (nr. 74, 18 iulie 2012)

980. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 21 la Indicatoarele de norme de deviz C, D, Iz, RCs, RpC, RpE, Ts, nr. 08 (nr. 75, 18 iulie 2012)

981. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 22 la Indicatoarele de norme de deviz C, RpC (nr. 76, 18 iulie 2012)

982. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 20 la Indicatoarele de norme de deviz A, AC, Iz, S, V, nr. 08, RpE (nr. 77, 18 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

983. Ordin cu privire la unele măsuri de realizare a politicii de subvenționare a producătorilor agricoli în anul 2012 (nr. 122, 2 august 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

984. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 768, 31 iulie 2012)

985. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 789, 8 august 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

986. Hotărîre (nr. AA-47-11/50 din 2 august 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

987. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare (nr. 9/9, 1 martie 2012)

988. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară a informației privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 8/6 din 26 februarie 2010 (nr. 28/9, 28 iunie 2012)

989. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CORJEUȚI (nr. 33/5, 3 august 2012)

990. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 33/1-O, 3 august 2012)

991. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CORNEȘTI, A.E.О. CIUCIULEA și A.E.О. MICROCREDIT (nr. 33/7-O, 3 august 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

992. Hotărîre cu privire la dizolvarea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Trifănești nr. 36, raionul Florești (nr. 1321, 12 iunie 2012)

993. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vatra, municipiul Chișinău (nr. 1322, 12 iunie 2012)

994. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Balasinești, raionul Briceni (nr. 1323, 12 iunie 2012)

995. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 1324, 12 iunie 2012)

996. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 1325, 12 iunie 2012)

997. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nișcani, raionul Călărași (nr. 1326, 12 iunie 2012)

998. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 1327, 12 iunie 2012)

999. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 1328, 12 iunie 2012)

1000. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești (nr. 1329, 12 iunie 2012)

1001. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cernița, raionul Florești (nr. 1330, 12 iunie 2012)

1002. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 1331, 12 iunie 2012)

1003. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bujor, raionul Hîncești (nr. 1332, 12 iunie 2012)

1004. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Nor, raionul Hîncești (nr. 1333, 12 iunie 2012)

1005. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundul Galbenei, raionul Hîncești (nr. 1334, 12 iunie 2012)

1006. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 1335, 12 iunie 2012)

1007. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 1336, 12 iunie 2012)

1008. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Neculăieuca, raionul Orhei (nr. 1337, 12 iunie 2012)

1009. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești (nr. 1338, 12 iunie 2012)

1010. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tudora, raionul Ștefan Vodă (nr. 1339, 12 iunie 2012)

1011. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1340, 12 iunie 2012)

1012. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chițcanii Vechi, raionul Telenești (nr. 1341, 12 iunie 2012)

1013. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bogzești, raionul Telenești (nr. 1342, 12 iunie 2012)

1014. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1343, 12 iunie 2012)

1015. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1344, 12 iunie 2012)

1016. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 1345, 12 iunie 2012)

1017. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 420 din 19 iulie 2011 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1346, 10 iulie 2012)

1018. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de publicare și actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (nr. 1347, 10 iulie 2012)

1019. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 1245 din 8 iunie 2012 cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul în Parlament Vladimir Plahotniuc (nr. 1348, 10 iulie 2012)

1020. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Telița, raionul Anenii Noi (nr. 1349, 10 iulie 2012)

1021. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 1350, 10 iulie 2012)

1022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 1351, 10 iulie 2012)

1023. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 1352, 10 iulie 2012)

1024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculești, raionul Florești (nr. 1353, 10 iulie 2012)

1025. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hîncești (nr. 1354, 10 iulie 2012)

1026. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dancu, raionul Hîncești (nr. 1355, 10 iulie 2012)

1027. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 1356, 10 iulie 2012)

1028. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hîncești (nr. 1357, 10 iulie 2012)

1029. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 1358, 10 iulie 2012)

1030. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Nisporeni (nr. 1359, 10 iulie 2012)

1031. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hădărăuți, raionul Ocnița (nr. 1360, 10 iulie 2012)

1032. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sauca, raionul Ocnița (nr. 1361, 10 iulie 2012)

1033. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Susleni, raionul Orhei (nr. 1362, 10 iulie 2012)

1034. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca (nr. 1363, 10 iulie 2012)

1035. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeasca, raionul Ștefan Vodă (nr. 1364, 10 iulie 2012)

1036. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan Vodă (nr. 1365, 10 iulie 2012)

1037. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Echimăuți, raionul Rezina (nr. 1366, 10 iulie 2012)

1038. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ratuș, raionul Telenești (nr. 1367, 10 iulie 2012)

1039. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1368, 10 iulie 2012)

1040. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia (nr. 1369, 10 iulie 2012)

1041. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Hîncești (nr. 1370, 10 iulie 2012)

1042. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1371, 17 iulie 2012)

1043. Hotărîre cu privire la organizarea procesului de recepționare și verificare a listelor de subscripție și a autenticității semnăturilor susținătorilor inițierii referendumului republican legislativ (nr. 1372, 17 iulie 2012)

1044. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 1373, 17 iulie 2012)

1045. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Hristici, raionul Soroca (nr. 1374, 24 iulie 2012)

1046. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 1375, 24 iulie 2012)

1047. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Jora de Mijloc, raionul Orhei (nr. 1376, 24 iulie 2012)

1048. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 1377, 27 iulie 2012)

1049. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotul Morii, raionul Hîncești (nr. 1378, 27 iulie 2012)

1050. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 1379, 27 iulie 2012)

1051. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 1380, 27 iulie 2012)

1052. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei (nr. 1381, 27 iulie 2012)

1053. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Toceni, raionul Cantemir (nr. 1382, 31 iulie 2012)

1054. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 1384, 3 august 2012)

1055. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 1385, 3 august 2012)

1056. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului local și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Onești, raionul Hîncești (nr. 1386, 7 august 2012)

1057. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 1387, 7 august 2012)

1058. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 1388, 7 august 2012)

1059. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 1389, 7 august 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte