Nr. 175-176 21.08.2012


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

663. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităților de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor (nr. 597, 13 august 2012)

664. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova (nr. 599, 15 august 2012)

665. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 607, 15 august 2012)