Nr. 2-8 06.01.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Lege privind executorii judecătoreşti (nr. 113, 17 iunie 2010)

2. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (nr. 2546-VII, 22 decembrie 2016)

3. Lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (nr. 291, 16 decembrie 2016)

4. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2547-VII, 22 decembrie 2016)

5. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 292, 16 decembrie 2016)

6. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (nr. 13-VIII, 2 ianuarie 2017)

7. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (nr. 303, 22 decembrie 2016)

8. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 14-VIII, 2 ianuarie 2017)

9. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 305, 22 decembrie 2016)

10. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 309, 23 decembrie 2016)

11. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 310, 23 decembrie 2016)

12. Hotărîre privind Raportul anual 2015 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 311, 23 decembrie 2016)

13. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2017 (nr. 313, 23 decembrie 2016)

14. Hotărîre privind numirea în funcţia de membru al Curţii de Conturi (nr. 314, 23 decembrie 2016)

15. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt (nr. 316, 23 decembrie 2016)

16. Hotărîre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2016 (nr. 317, 23 decembrie 2016)

17. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 10-VIII, 29 decembrie 2016)

18. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul Operațional România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 (nr. 12-VIII, 30 decembrie 2016)

19. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 15-VIII, 3 ianuarie 2017)

20. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 16-VIII, 3 ianuarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova (sesizarea nr. 139e/2016) (nr. 34, 13 decembrie 2016)

2. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (competenţa şi structura Curții Constituționale) (sesizarea nr. 142c/2016) (nr. 7, 6 decembrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărâre cu privire la Raportul de audit TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?” (nr. 48, 5 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

9. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică (nr. 1431, 29 decembrie 2016)

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018 (nr. 1432, 29 decembrie 2016)

11. Hotărîre privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului culturalnaţional al Republicii Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” (nr. 1433, 29 decembrie 2016)

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (nr. 1434, 29 decembrie 2016)

13. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învăţămîntului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 şi 2018-2019, întocmit la Chişinău la 18 noiembrie 2016 (nr. 1435, 29 decembrie 2016) 14. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul educaţiei şi ştiinţei, semnat la Erevan la 16 noiembrie 2016 (nr. 1436, 29 decembrie 2016)

15. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Erevan la 16 noiembrie 2016 (nr. 1437, 29 decembrie 2016)

16. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului, întocmit prin schimb de note, privind modificarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Pervomaisk-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei, semnat la Chişinău la 4 noiembrie 2015 (nr. 1438, 29 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

3. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 1144, 8 noiembrie 2016)

4. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2016 (nr. 162, 29 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

5. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Gosic Andrei (nr. 1217, 29 decembrie 2016)

6. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a dnei Doagă Natalia (nr. 1218, 29 decembrie 2016)

7. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Bezede Valentina (nr. 1219, 29 decembrie 2016)

8. Ordin cu privire la aprobarea numărului locurilor expuse la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului și numărului locurilor expuse la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar (nr. 1227, 30 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

9. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat (nr. 175 p § 2, 23 decembrie 2015)

10. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr.175 p § 2 din 23 decembrie 2015 (nr. 155 p § 1, 19 decembrie 2016)

11. Ordin cu privire la Lista standardelor naționale conexe (nr. 995, 14 decembrie 2016)

12. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.1400 din 9 decembrie 2014 (nr. 1011, 16 decembrie 2016)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

13. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 134, 26 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

14. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.”Moldtelecom” (nr. 37, 29 decembrie 2016)

15. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Moldcell” (nr. 38, 29 decembrie 2016)

16. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie mobilă a S.A.“Orange Moldova” (nr. 39, 29 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

17. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor (nr. 321/2016, 13 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

18. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind deținerile directe și indirecte (nr. 59/6, 2 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

19. Decizie cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, anunţat prin Decizia nr. 30/179 din 28 octombrie 2016 (nr. 33/192, 5 decembrie 2016)

20. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi rămase disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 27/158 din 17 octombrie 2016 (nr. 35/200, 19 decembrie 2016)

21. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenţei de emisie (nr. 35/201, 19 decembrie 2016) 22. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie (nr. 35/202, 19 decembrie 2016)

23. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi licenţa de emisie (nr. 35/203, 19 decembrie 2016)

24. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 35/204, 19 decembrie 2016)

25. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative remis de Ministerul Justiţiei (nr. 35/206, 19 decembrie 2016)

26. Decizie cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2016-2018 (nr. 35/207, 19 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

27. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 829/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea și desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.

Acte ale Consiliului Concurenţei

28. Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative privind evaluarea ajutoarelor de stat sectoriale (nr. 3, 8 septembrie 2016)

29. Hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Concurenței (nr. 5, 27 decembrie 2016)

30. Decizie (nr. ASR–55, 22 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi ale Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova

31. Acord adiţional cu privire la modificările şi completările la Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2013-2016, negociată între Ministerul Culturii al RM şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din RM (nr. 01-08/93, 13 decembrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

32. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1223 din 26.08.2014 (nr. 05, 3 ianuarie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

33. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 362, 29 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte