Nr. 175-176 23.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

584a. Decret privind distincțiile Armatei Naționale (nr. 244-VII, 21 august 2012)

584b. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 245-VII, 21 august 2012)

584c. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari (nr. 246-VII, 21 august 2012)

584d. Decret privind eliberarea domnului Serghei BODIU din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ocnița (nr. 247-VII, 21 august 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

23a. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2011 (nr. 34, 25 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

665a. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 624, 22 august 2012)

665b. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 625, 23 august 2012)

665c. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 626, 23 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1059a. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MARE (nr. 34/1, 17 august 2012)

1059b. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CORLĂTENI (nr. 34/2, 17 august 2012)

1059c. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 17/10-O din 5.04.2012 (nr. 34/5-O, 17 august 2012)

1059d. Ordonanță u privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială AMP BROKER S.R.L. (nr. 34/12-O, 17 august 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1059e. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie pentru Radio Stil și retragerea frecvenței radio pentru Jurnal FM (nr. 100, 6 iulie 2012)

1059f. Decizie cu privire la concepția generală a serviciului de programe pentru postul Autoradio/Avtoradio (nr. 101, 6 iulie 2012)

1059g. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a TV-Box S.R.L. (nr. 102, 6 iulie 2012)

1059h. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 103, 6 iulie 2012)

1059i. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licenței de emisie (nr. 104, 6 iulie 2012)

1059j. Decizie cu privire la aprobarea modelului Grilei de emisie pentru posturile TV și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (nr. 106, 6 iulie 2012)

1059k. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 107, 19 iulie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1059 l. Ordin privind privarea de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 758, 23 august 2012)