Nr. 181-184 31.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

592. Decret pentru promulgarea Legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale (nr. 250-VII, 21 august 2012)

593. Lege privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale (nr. 129, 8 iunie 2012)

594. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 248-VII, 21 august 2012)

595. Lege privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 131, 8 iunie 2012)

596. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 78 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (nr. 249-VII, 21 august 2012)

597. Lege pentru modificarea articolului 78 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (nr. 157, 5 iulie 2012)

598. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova (nr. 254-VII, 23 august 2012)

599. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova (nr. 172, 11 iulie 2012)

600. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura competitivă (nr. 260-VII, 24 august 2012)

601. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura competitivă (nr. 176, 11 iulie 2012)

602. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica» (nr. 261-VII, 24 august 2012)

603. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica» (nr. 179, 11 iulie 2012)

604. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica» (nr. 262-VII, 24 august 2012)

605. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica» (nr. 180, 11 iulie 2012)

606. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 255-VII, 23 august 2012)

607. Lege privind interpretarea articolului 11 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 188, 11 iulie 2012)

608. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor (nr. 257-VII, 23 august 2012)

609. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor (nr. 196, 12 iulie 2012)

610. Hotărîre privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (nr. 191, 12 iulie 2012)

611. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Paul SURUGIU (Fuego) (nr. 251-VII, 23 august 2012)

612. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Elena CAZACU (nr. 252-VII, 23 august 2012)

613. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Piotr DACIN (nr. 253-VII, 23 august 2012)

614. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Andrei PORUBIN (nr. 256-VII, 23 august 2012)

615. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 258-VII, 24 august 2012)

616. Decret privind eliberarea domnului Igor VORNICESCU din funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 259-VII, 24 august 2012)

617. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (nr. 263-VII, 24 august 2012)

618. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (nr. 264-VII, 24 august 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre cu privire la Rapoartele de audit al regularității utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de către unele instituții medico-sanitare publice în exercițiul bugetar 2011 (nr. 35, 25 iulie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

682. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public (nr. 627, 23 august 2012)

683. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 628, 24 august 2012)

684. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Sîngerei a monumentului în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (nr. 629, 24 august 2012)

685. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 630, 24 august 2012)

686. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind modificarea și completarea Acordului privind protecția socială și ocrotirea sănătății cetățenilor care au fost supuși acțiunii radiației în urma catastrofei de la Cernobîl și a altor catastrofe și avarii radiante, precum și a experiențelor nucleare din 9 septembrie 1994, semnat la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 631, 24 august 2012)

687. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind traficul rutier internațional, încheiat la Batumi la 11 iulie 2012 (nr. 632, 24 august 2012)

688. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție (nr. 633, 24 august 2012)

689. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 635, 28 august 2012)

690. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dorin PURICE (nr. 636, 29 august 2012)

691. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 637, 29 august 2012)

692. Hotărîre сu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 638, 29 august 2012)

693. Hotărîre cu privire la modificările ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.851 din 21 decembrie 2009 (nr. 639, 29 august 2012)

694. Hotărîre сu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2012-2013 (nr. 640, 29 august 2012)

695. Hotărîre сu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior (ciclurile I, II) și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2012-2013 (nr. 641, 29 august 2012)

696. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 642, 29 august 2012)

697. Dispoziție (nr. 75-d, 23 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1084. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 134, 22 august 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1085. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/2, 28 august 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1086. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării respectării prevederilor legale de plasare a publicității de către posturile de radio Radio Stil/Стильное Радио, Radio 7/Радио 7, Radio Alla, Europa Plus Moldova, Jurnal FM, Fresh FM, PRO FM CHIȘINĂU, KISS FM și PLOAIA DE ARGINT (nr. 108, 19 iulie 2012)

1087. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 110, 19 iulie 2012)

1088. Decizie cu privire la cesiunea licențelor de emisie (nr. 111, 19 iulie 2012)

1089. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 112, 19 iulie 2012)

1090. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licența de emisie ȘTIRI MEDIA TV SRL (nr. 113, 19 iulie 2012) de retransmisie (nr. 114, 19 iulie 2012)

1092. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ОCS Pro Digital SRL (nr. 115, 19 iulie 2012)

1093. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2012 (nr. 116, 19 iulie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1094. Ordin cu privire la stabilirea razei de deservire (nr. 683, 15 august 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1095. Hotărîre cu privire la abrogarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 193, 23 august 2012)

1096. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (NULL, 23 august 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte