Nr. 185 31.08.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

619. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 266-VII, 30 august 2012)

620. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 153, 5 iulie 2012)

621. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 265-VII, 30 august 2012)

622. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 155, 5 iulie 2012)

623. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ion PLEȘCA (nr. 243-VII, 21 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

698. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 31 ianuarie 2012 (nr. 645, 30 august 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1097. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (nr. 189, 23 august 2012)