Nr. 186-189 07.09.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

624. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 278-VII, 5 septembrie 2012)

625. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 187I, 11 iulie 2012)

626. Hotărîre cu privire la completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 159, 5 iulie 2012)

627. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnilor Mihai GHIMPU și Vladimir DARIE (nr. 270-VII, 31 august 2012)

628. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Mihai CIMPOI (nr. 271-VII, 3 septembrie 2012)

629. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Gheorghe COVALIU (nr. 272-VII, 4 septembrie 2012)

630. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de scriitori (nr. 273-VII, 4 septembrie 2012)

631. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Academiei de Științe a Moldovei (nr. 274-VII, 4 septembrie 2012)

632. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Feyruz ISAYEV (nr. 275-VII, 4 septembrie 2012)

633. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Ion CĂLIMAN și Artiom MARINOV (nr. 276-VII, 4 septembrie 2012)

634. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Oleg ABABII (nr. 277-VII, 4 septembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

27. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 43, 10 august 2012)

28. Hotărîre privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011 (nr. 44, 10 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

699. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei indicatorilor și a Șablonului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova (nr. 634, 24 august 2012)

700. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 643, 30 august 2012)

701. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerț liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 644, 30 august 2012)

702. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 646, 30 august 2012)

703. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 647, 30 august 2012)

704. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 648, 3 septembrie 2012)

705. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 649, 3 septembrie 2012)

706. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 650, 3 septembrie 2012)

707. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 654, 3 septembrie 2012)

708. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate (nr. 656, 5 septembrie 2012)

709. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea conținutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice și integrarea în portal a serviciilor publice electronice și completarea unei hotărîri de Guvern (nr. 657, 5 septembrie 2012)

710. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Valeriu HОNCU (nr. 658, 5 septembrie 2012)

711. Hotărîre cu privire la numirea оn funcție a doamnei Ana REVENCO (nr. 659, 5 septembrie 2012)

712. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Republica Populară Chineză a unui ajutor militar nerambursabil Republicii Moldova și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 660, 5 septembrie 2012)

713. Hotărîre privind modificarea anexei nr.6 la Hotărоrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 661, 5 septembrie 2012)

714. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărоrii Guvernului nr.210 din 8 aprilie 1996 (nr. 662, 5 septembrie 2012)

715. Dispoziție (nr. 77-d, 3 septembrie 2012)

715. Dispoziție (nr. 78-d, 5 septembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1098. Scrisoare informativ-normativă cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 1 septembrie 2012 (nr. 11-09/1, 29 august 2012 și nr. 05-12/1982, 29 august 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1099. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc (nr. 397, 28 august 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1100. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 210, 23 august 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1101. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Băncii Comerciale ENERGBANK S.A. (nr. 35/3, 28 august 2012)

1102. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe acțiuni REGISTRU-CORECT (nr. 35/4, 28 august 2012)

1103. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 35/5, 28 august 2012)

1104. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 35/6, 28 august 2012)

1105. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței ОCS Broker de Asigurare-Reasigurare AXA BROKER S.R.L. (nr. 35/7, 28 august 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1106. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 200, 30 august 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte