Nr. 190-192 14.09.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

635. Decret pentru promulgarea Legii privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor (nr. 269-VII, 30 august 2012)

636. Lege privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor (nr. 154, 5 iulie 2012)

637. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 267-VII, 30 august 2012)

638. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 164, 11 iulie 2012)

639. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 282-VII, 6 septembrie 2012)

640. Lege cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 165, 11 iulie 2012)

641. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 268-VII, 30 august 2012)

642. Lege pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 168, 11 iulie 2012)

643. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 283-VII, 6 septembrie 2012)

644. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 178, 11 iulie 2012)

645. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 289-VII, 11 septembrie 2012)

646. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 192, 12 iulie 2012)

647. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 286-VII, 10 septembrie 2012)

648. Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 198, 12 iulie 2012)

649. Hotărîre privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 147, 28 iunie 2012)

650. Hotărîre privind alegerea unor membri supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 199, 12 iulie 2012)

651. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Alexei BARBĂNEAGRĂ (nr. 279-VII, 5 septembrie 2012)

652. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Nicolae ȚВU și Mihai CERNENCO (nr. 280-VII, 5 septembrie 2012)

653. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2012-2013 (nr. 281-VII, 5 septembrie 2012)

654. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar (nr. 284-VII, 7 septembrie 2012)

655. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vladimir ȚINCLER (nr. 285-VII, 7 septembrie 2012)

656. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Combinatului de Vinuri Cricova S.A. (nr. 287-VII, 10 septembrie 2012)

657. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cercetători eminescologi (nr. 288-VII, 10 septembrie 2012)

658. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 61-VII din 8 mai 2012 (nr. 290-VII, 11 septembrie 2012)

659. Decret privind eliberarea domnului Anatolie TUHARI din funcția de judecător la Judecătoria Florești (nr. 291-VII, 11 septembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziționarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice (nr. 38, 3 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

717. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 655, 4 septembrie 2012)

718. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 25 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 663, 6 septembrie 2012)

719. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele de sănătate la mișcarea animalelor de circ (nr. 664, 6 septembrie 2012)

720. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 19 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 665, 6 septembrie 2012)

721. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 666, 6 septembrie 2012)

722. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 667, 6 septembrie 2012)

723. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 668, 6 septembrie 2012)

724. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 669, 6 septembrie 2012)

725. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 670, 6 septembrie 2012)

726. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 671, 6 septembrie 2012)

727. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, întocmit la Tbilisi la 9 iulie 2012 (nr. 672, 6 septembrie 2012)

728. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 673, 7 septembrie 2012)

729. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor dlui Tudor COPACI, director al Agenției Proprietății Publice (nr. 674, 10 septembrie 2012)

730. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 675, 10 septembrie 2012)

731. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 16 decembrie 2009 (nr. 676, 10 septembrie 2012)

732. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 677, 10 septembrie 2012)

733. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 678, 10 septembrie 2012)

734. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 (nr. 679, 10 septembrie 2012)

735. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului II la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea economică, semnat la 6 iulie 2010 (nr. 680, 10 septembrie 2012)

736. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului II la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, semnat la 22 iulie 2011 (nr. 681, 10 septembrie 2012)

737. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului II la Acordul de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru susținerea autorităților publice locale, semnat la 17 septembrie 2010 (nr. 682, 10 septembrie 2012)

738. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel și a proiectului Protocolului A de implementare a acestuia, precum și acordarea deplinelor puteri domnului Mihai BALAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 683, 10 septembrie 2012)

739. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare pentru Programul de creștere a competitivității în Republica Moldova (nr. 684, 12 septembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1107. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Național de Metrologie (nr. 111, 26 iunie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1108. Ordin privind aprobarea Formularului-tip și Modului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești (nr. 96, 20 august 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1109. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 823, 20 august 2012)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

1110. Ordin cu privire la modul de determinare a cuantumului de cheltuieli al Оntreprinderii de Stat Protecția Solurilor și Оmbunătățiri Funciare pentru efectuarea funcțiilor de beneficiar (comanditar) la executarea lucrărilor antierozionale și de restabilire a fertilității solurilor, precum și a funcțiilor de antreprenor general în relațiile cu filialele subordonate acesteia (nr. 151, 5 septembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

1111. Hotărîre (nr. APD 26-12/60, 6 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1112. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a dărilor de seamă anuale (nr. 35/1, 28 august 2012)

1113. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/1, 7 septembrie 2012)

1114. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni BAZA DE TRANSPORT AUTO N.26 (nr. 36/2, 7 septembrie 2012)

1115. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Prut S.A. (nr. 36/3, 7 septembrie 2012)

1116. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare CONSASIG-SERVICE S.R.L. (nr. 36/7, 7 septembrie 2012)

1117. Hotărîre cu privire la prescrierea aplicării primei de asigurare de bază și valorii coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 36/8, 7 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1118. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Morenii Noi, raionul Ungheni (nr. 1408, 4 septembrie 2012)

1119. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 11 noiembrie 2012 (nr. 1409, 4 septembrie 2012)

1120. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 1410, 4 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte