Nr. 198-204 21.09.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

668. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 292-VII, 12 septembrie 2012)

669. Decret privind numirea domnului Victor LANOVENCO în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Vulcănești (nr. 293-VII. 12 septembrie 2012)

670. Decret privind constituirea Comisiei Naționale pentru elaborarea Strategiei de modernizare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 296-VII, 14 septembrie 2012)

671. Decret privind constituirea Comisiei pentru reformarea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 297-VII, 14 septembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității alin. (7) art. 38 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (Sesizarea nr. 24a/2012) (10 septembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public în mun. Chișinău în perioada 2010-2011 (nr. 37, 31 iulie 2012)

31. Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011 (nr. 41, 9 august 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

740. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 (nr. 685, 13 septembrie 2012)

741. Hotărîre cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutrețurilor (nr. 686, 13 septembrie 2012)

742. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 687, 13 septembrie 2012)

743. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 829 din 9 noiembrie 2011 (nr. 688, 13 septembrie 2012)

744. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 689, 13 septembrie 2012)

745. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 690, 13 septembrie 2012)

746. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 691, 13 septembrie 2012)

747. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 692, 14 septembrie 2012)

748. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 693, 14 septembrie 2012)

749. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 694, 14 septembrie 2012)

750. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 695, 14 septembrie 2012)

751. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul asistenței și protecției consulare între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României (nr. 696, 14 septembrie 2012)

752. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 697, 14 septembrie 2012)

753. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați și acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 698, 14 septembrie 2012)

754. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educației (nr. 699, 14 septembrie 2012)

755. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului, semnat la Așgabat la 30 mai 2012, privind introducerea modificărilor în Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și explorării la distanță cu sondă a Pămîntului din 9 octombrie 1992 (nr. 700, 14 septembrie 2012)

756. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere în domeniile sănătății și științelor medicale între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Sănătății șu Afacerilor Sociale al Georgiei, semnat la Tbilisi la 9 iulie 2012 (nr. 701, 14 septembrie 2012)

757. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 702, 17 septembrie 2012)

758. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic (nr. 703, 18 septembrie 2012)

759. Dispoziție (nr. 80-d, 14 septembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1121. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate al notarului public Stadler Ala (nr. 410, 10 septembrie 2012)

1122. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Anghel Ana (nr. 411, 10 septembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1123. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 836, 24 august 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1124. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare AMSICONS S.R.L. (nr. 36/4, 7 septembrie 2012)

1125. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea cu Capital Străin WVP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 36/5, 7 septembrie 2012)

1126. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren la Compania de Asigurări ASTERRA GRUP S.A., Societatea de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. și Brokerul de Asigurare-Reasigurare ASIG ASIST S.R.L. (nr. 36/6, 7 septembrie 2012)

1127. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe acțiuni PASSIM (nr. 37/5, 13 septembrie 2012)

1128. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe acțiuni REGISTRU IND (nr. 37/6, 13 septembrie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1129. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-4/7, 5 iulie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1130. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC Investprivatbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/8, 14 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte