Nr. 208 01.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

679. Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea, pentru anul 2012, a termenului de achitare a impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 306-VII, 28 septembrie 2012)

680. Lege privind stabilirea, pentru anul 2012, a termenului de achitare a impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 208, 28 septembrie 2012)

681. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 189, 11 iulie 2012)

682. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 283-V din 30 aprilie 2010 (nr. 305-VII, 28 septembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

772. Hotărîre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (nr. 714, 27 septembrie 2012)

773. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 715, 27 septembrie 2012)

774. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală, întocmit la Strasbourg la 25 ianuarie 2005 (nr. 716, 27 septembrie 2012)

775. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 717, 27 septembrie 2012)

776. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 84 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 718, 27 septembrie 2012)

777. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Federația Rusă (orașele Moscova, Soci, 10-12 septembrie 2012) (nr. 719, 27 septembrie 2012)

778. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 19 septembrie 2012) (nr. 720, 27 septembrie 2012)

779. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Programului-cadru de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Internațională pentru Energia Atomică și acordarea deplinelor puteri domnului Artur BUZDUGAN, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 721, 27 septembrie 2012)

780. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2012 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011-2013, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 24 aprilie 2012 (nr. 722, 28 septembrie 2012)

781. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 723, 28 septembrie 2012)