Nr. 209-211 05.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

683. Lege cu privire la Centrul Național Anticorupție (nr. 1104-XV, 6 iunie 2002)

684. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 307-VII, 28 septembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității gestionării și utilizării fondurilor publice pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului protecției civile și prevenirea situațiilor excepționale, pe exercițiul bugetar 2011 (NULL, după caz) la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și la unele instituții din subordine (nr. 36, 26 iulie 2012)

34. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor? (nr. 45, 13 septembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

782. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Investigații Financiare pe lîngă Ministerul de Finanțe și Credit Public al Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Sankt Petersburg la 10 iulie 2012 (nr. 724, 28 septembrie 2012)

783. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 725, 28 septembrie 2012)

784. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (nr. 726, 28 septembrie 2012)

785. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 (nr. 727, 28 septembrie 2012)

786. Hotărîre cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general, finanțate din bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 728, 2 octombrie 2012)

787. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 729, 2 octombrie 2012)

788. Hotărîre pentru modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 730, 2 octombrie 2012)

789. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind edificarea Monumentului Libertății și alocarea mijloacelor financiare (nr. 731, 2 octombrie 2012)

790. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion VARTA (nr. 737, 3 octombrie 2012)

791. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est și acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educației (nr. 738, 3 octombrie 2012)

792. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 739, 3 octombrie 2012)

793. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 740, 3 octombrie 2012)

794. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2012 (nr. 741, 3 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1147. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale a notarului public Stati Natalia (nr. 442, 27 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1148. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MĂRINEȘTI (nr. 38/1, 28 septembrie 2012)

1149. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 49/6 din 15.12.2005 (nr. 38/2, 28 septembrie 2012)

1150. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/3, 28 septembrie 2012)

1151. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 38/5, 28 septembrie 2012)

1152. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 38/6, 28 septembrie 2012)

1153. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 38/7, 28 septembrie 2012)

1154. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 38/8, 28 septembrie 2012)

1155. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 38/9-O, 28 septembrie 2012)

1156. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 38/10-O, 28 septembrie 2012)

1157. Ordonanță cu privire la abrogarea unor ordonanțe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 38/16-O, 28 septembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1158. Hotărîre cu privire la demersul domnului Ion Țurcan, președintele Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, referitor la declararea funcției de judecător vacantă și anunțarea concursului (nr. 588/29, 25 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1159. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Albina, raionul Cimișlia (nr. 1390, 21 august 2012)

1160. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unității Teritorial Administrative Găgăuzia din 9 septembrie 2012 (nr. 1391, 21 august 2012)

1161. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 1392, 21 august 2012)

1162. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1393, 21 august 2012)

1163. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cotiujeni, raionul Briceni (nr. 1394, 21 august 2012)

1164. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 1395, 21 august 2012)

1165. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari (nr. 1396, 21 august 2012)

1166. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 1397, 21 august 2012)

1167. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hîncești (nr. 1398, 21 august 2012)

1168. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 1399, 21 august 2012)

1169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 1400, 21 august 2012)

1170. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sîrma, raionul Leova (nr. 1401, 21 august 2012)

1171. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lencăuți, raionul Ocnița (nr. 1402, 21 august 2012)

1172. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 1403, 21 august 2012)1173. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 1404, 21 august 2012)

1174. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei (nr. 1405, 21 august 2012)

1175. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Costești, raionul Rîșcani (nr. 1406, 21 august 2012)

1176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 1407, 21 august 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1177. Ordin cu privire la modificarea pct. 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 217 din 4 aprilie 2012 (nr. 966/24, 20 septembrie 2012)

1178. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, cu modificările și completările ulterioare (nr. 969, 21 septembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1179. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 218, 27 septembrie 2012)

1180. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 227, 27 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte