Nr. 216-220 19.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

700. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 322-VII, 11 octombrie 2012)

701. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți (nr. 193, 5 octombrie 2012)

702. Decret pentru promulgarea Legii privind importul de utilaj sportiv (nr. 325-VII, 15 octombrie 2012)

703. Lege privind importul de utilaj sportiv (nr. 210, 4 octombrie 2012)

704. Hotărîre privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 212, 5 octombrie 2012)

705. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Morio HIGAONNA (nr. 323-VII, 12 octombrie 2012)

706. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 324-VII, 12 octombrie 2012)

707. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (nr. 326-VII, 15 octombrie 2012)

708. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Svetlana BANARI (nr. 327-VII, 15 octombrie 2012)

709. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria GABUJA (nr. 328-VII, 15 octombrie 2012)

710. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ștefan STASIEV (nr. 329-VII, 15 octombrie 2012)

711. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vasile MARINA (nr. 330-VII, 15 octombrie 2012)

712. Decret privind eliberarea doamnei Corina BUCĂTARU din funcția de judecător la Judecătoria Dibăsari (nr. 331-VII, 15 octombrie 2012)

713. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Parascovia BERGHIE (nr. 332-VII, 15 octombrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanță cu tema Problemele și riscurile identificate pot afecta agenda de e-Transformare a Guvernării? (nr. 46, 14 septembrie 2012)

36. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat (nr. 47, 21 septembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

822. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României privind cooperarea în domeniul asistenței și protecției consulare, semnat la Chișinău la 13 septembrie 2012 (nr. 757, 10 octombrie 2012)

823. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Unite Arabe privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile respective ale acestora (nr. 759, 10 octombrie 2012)

824. Hotărîre cu privire la desemnarea organului împuternicit al Republicii Moldova pentru crearea Centrului de Expoziții și Comerț Moldova în Federația Rusă, or. Moscova (nr. 762, 11 octombrie 2012)

825. Hotărîre cu privire la aprobarea Documentației-standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 763, 11 octombrie 2012)

826. Hotărîre cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale (nr. 764, 12 octombrie 2012)

827. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind călătoriile reciproce fără vize ale cetățenilor (nr. 765, 15 octombrie 2012)

828. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea consecințelor secetei din anul 2012 (nr. 766, 15 octombrie 2012)

829. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (nr. 767, 15 octombrie 2012)

830. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea activităților operaționale ale Oficiului Finanțării de Carbon și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 768, 15 octombrie 2012)

831. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 769, 15 octombrie 2012)

832. Hotărîre cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare și certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule (nr. 770, 15 octombrie 2012)

833. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină africană (nr. 771, 16 octombrie 2012)

834. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la lucrările sesiunii a 67-a a Adunării Generale ONU (New York, 23-27 septembrie 2012) (nr. 772, 16 octombrie 2012)

835. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind serviciile aeriene (nr. 773, 16 octombrie 2012)

836. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional de amendare a Acordului privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel, semnat la Ierusalim la 22 iunie 1997 (nr. 774, 16 octombrie 2012)

837. Dispoziție (nr. 87-d, 12 octombrie 2012)

838. Dispoziție (nr. 88-d, 15 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1219. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 55 din 11.05.2012 (nr. 112, 11 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1220. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 260, 8 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ale Biroului Național de Statistică și ale Institutului de Economie, Finanțe și Statistică al Academiei de Științe a Moldovei și al Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1221. Ordin comun privind aprobarea Regulamentului de determinare a datelor statistice, calcularea și prezentarea indicatorului integral teritorial de securitate demografică (IITSD) (nr. 112/70/180, 16 august 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1222. Ordin cu privire la asigurarea accesului populației la medicamente și dispozitive medicale de importanță socială (nr. 959, 1 octombrie 2012)

1223. Ordin cu privire la modul de prescriere și eliberare a medicamentelor (nr. 960, 1 octombrie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1224. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone exportate în zonele economice libere (nr. 396-o, 19 septembrie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1225. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Relații Internaționale din Moldova (nr. AC-6/1, 2 octombrie 2012)

1226. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituției Publice Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp Selecția (nr. AC-6/2, 2 octombrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1227. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de vicepreședinte la Judecătoriile Ialoveni, Florești și Sîngerei (nr. 610/30, 9 octombrie 2012)

1228. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Ocnița (nr. 612/30, 9 octombrie 2012)

1229. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 619/30, 9 octombrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1230. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (nr. 1070, 8 octombrie 2012)

1231. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit (nr. 1080, 10 octombrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte