Nr. 221 23.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

714. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor clopote (nr. 334-VII, 17 octombrie 2012)

715. Lege privind importul unor clopote (nr. 209, 4 octombrie 2012)

716. Hotărîre privind eliberarea din funcție a vicepreședintelui Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție (nr. 207, 28 septembrie 2012)

717. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 216, 12 octombrie 2012)

718. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 218-VII din 6 august 2012 (nr. 333-VII, 17 octombrie 2012)

719. Decret privind numirea domnului Gheorghe ULIANOVSCHI în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 335-VII, 17 octombrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe anul 2009 și utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2006-2008 la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 28, 6 mai 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

839. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova la Strasbourg, Republica Franceză, în perioada 2-3 octombrie 2012 (nr. 775, 18 octombrie 2012)

840. Hotărîre cu privire la împuternicirea Оntreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru pentru semnarea contractului privind achiziționarea carnetelor de pașapoarte cu cip integrat (nr. 776, 19 octombrie 2012)

841. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 777, 19 octombrie 2012)

842. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 778, 19 octombrie 2012)

843. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 779, 19 octombrie 2012)

844. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 780, 19 octombrie 2012)