Nr. 222-227 26.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

720. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 336-VII, 19 octombrie 2012)

721. Lege privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 130, 8 iunie 2012)

722. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei (nr. 190, 12 iulie 2012)

723. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 20-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Polonă (nr. 204, 28 septembrie 2012)

724. Decret privind numirea domnului Sergiu CARAMAN în funcția de judecător la Judecătoria Florești (nr. 337-VII, 19 octombrie 2012)

725. Decret privind numirea doamnei Victoria GROSU în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 338-VII, 19 octombrie 2012)

726. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 339-VII, 19 octombrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

845. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, încheiat la Tbilisi la 9 iulie 2012 (nr. 781, 22 octombrie 2012)

846. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri doamnei Maia SANDU, ministru al educației (nr. 782, 22 octombrie 2012)

847. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind stingerea tratatelor internaționale interdepartamentale încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente în domeniul vamal, întocmit la Cholpon-Ata la 22 iunie 2012 (nr. 783, 22 octombrie 2012)

848. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale (nr. 784, 22 octombrie 2012)

849. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, încheiat la Moscova la 11 septembrie 2012 (nr. 785, 22 octombrie 2012)

850. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2013 (nr. 786, 22 octombrie 2012)

851. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 789, 22 octombrie 2012)

852. Hotărîre cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 790, 22 octombrie 2012)

853. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Raisa Pocalo Colegiului Național de Medicină și Farmacie (nr. 791, 22 octombrie 2012)

854. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 792, 22 octombrie 2012)

855. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului (nr. 793, 22 octombrie 2012)

856. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 794, 22 octombrie 2012)

857. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 795, 23 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1232. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea și evidența persoanelor antrenate în consum de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 1043, 18 octombrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1233. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 60 din 23 decembrie 2010 (nr. 43, 16 octombrie 2012)

1234. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 61 din 23 decembrie 2010 (nr. 44, 16 octombrie 2012)

1235. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 62 din 23 decembrie 2010 (nr. 45, 16 octombrie 2012)

1236. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 63 din 23 decembrie 2010 (nr. 46, 16 octombrie 2012)

1237. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 64 din 23 decembrie 2010 (nr. 47, 16 octombrie 2012)

1238. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 65 din 23 decembrie 2010 (nr. 48, 16 octombrie 2012)

1239. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 66 din 23 decembrie 2010 (nr. 49, 16 octombrie 2012)

1240. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 67 din 23 decembrie 2010 (nr. 50, 16 octombrie 2012)

1241. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 69 din 23 decembrie 2010 (nr. 51, 16 octombrie 2012)

1242. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 70 din 23 decembrie 2010 (nr. 52, 16 octombrie 2012)

1243. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 71 din 23 decembrie 2010 (nr. 53, 16 octombrie 2012)

1244. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 72 din 23 decembrie 2010 (nr. 54, 16 octombrie 2012)

1245. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 73 din 23 decembrie 2010 (nr. 55, 16 octombrie 2012)

1246. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 74 din 23 decembrie 2010 (nr. 56, 16 octombrie 2012)

1247. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 75 din 23 decembrie 2010 (nr. 57, 16 octombrie 2012)

1248. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 77 din 23 decembrie 2010 (nr. 58, 16 octombrie 2012)

1249. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 78 din 23 decembrie 2010 (nr. 59, 16 octombrie 2012)

1250. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 79 din 23 decembrie 2010 (nr. 60, 16 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1251. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.A. (nr. 38/13, 28 septembrie 2012)

1252. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIȘMEA (nr. 39/5, 5 octombrie 2012)

1253. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 12 octombrie 2012)

1254. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni MALANICOM (nr. 40/2, 12 octombrie 2012)

1255. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.R.L. (nr. 40/3, 12 octombrie 2012)

1256. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 40/4, 12 octombrie 2012)

1257. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare IPSUS S.R.L. (nr. 40/5, 12 octombrie 2012)

1258. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări ,MOLDCARGO S.A. (nr. 40/6, 12 octombrie 2012)

1259. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 40/7, 12 octombrie 2012)

1260. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATOR KELLEY GRAINS (nr. 40/8, 12 octombrie 2012)

1261. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATORUL IARGARA (nr. 40/9, 12 octombrie 2012)

1262. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări ,MOLDCARGO S.A. (nr. 41/5, 19 octombrie 2012)

1263. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 41/6, 19 octombrie 2012)

1264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SICONATA GRUP S.R.L. (nr. 41/7, 19 octombrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1265. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 636/31, 16 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1266. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîșcani, din 21 octombrie 2012 (nr. 1426, 13 septembrie 2012)

1267. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale sătești Nihoreni nr. 15, raionul Rîșcani, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 1427, 13 septembrie 2012)

1268. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 11 noiembrie 2012 (nr. 1428, 13 septembrie 2012)

1269. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1429, 13 septembrie 2012)

1270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 1430, 13 septembrie 2012)

1271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1431, 13 septembrie 2012)

1272. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 1432, 13 septembrie 2012)

1273. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Washington, Statele Unite ale Americii (nr. 1433, 13 septembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1274. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (nr. 1152, 19 octombrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1275. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 214, 20 septembrie 2012)

1276. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 228, 27 septembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte