Nr. 228 31.10.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

727. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind zona de comerț liber (nr. 341-VII, 25 octombrie 2012)

728. Lege pentru ratificarea Acordului privind zona de comerț liber (nr. 201, 27 septembrie 2012)

729. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale Zastînca și Volovița, raionul Soroca (nr. 342-VII, 25 octombrie 2012)

730. Lege pentru modificarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale Zastînca și Volovița, raionul Soroca (nr. 211, 5 octombrie 2012)

731. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 344-VII, 29 octombrie 2012)

732. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 221, 19 octombrie 2012)

733. Hotărîre privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 217, 18 octombrie 2012)

734. Hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 223, 19 octombrie 2012)

735. Hotărîre privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 224, 25 octombrie 2012)

736. Hotărîre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 228, 25 octombrie 2012)

737. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Stefano De LEO (nr. 343-VII, 25 octombrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 191 din 12 iulie 2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (nr. 30a, 4 octombrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

858. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 796, 25 octombrie 2012)

859. Dispoziție (nr. 91-d, 25 octombrie 2012)

860. Dispoziție (nr. 92-d, 25 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1277. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 117, 22 octombrie 2012)

1278. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 118, 23 octombrie 2012)