Nr. 229-233 02.11.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

738. Decret pentru promulgarea Legii privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (nr. 340-VII, 25 octombrie 2012)

739. Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (nr. 132, 8 iunie 2012)

740. Hotărîre privind încetarea unui mandat de membru al Comisiei Naționale de Integritate și numirea în această funcție (nr. 225, 25 octombrie 2012)

741. Hotărîre privind numirea în funcție a președintelui Comisiei Naționale de Integritate (nr. 226, 25 octombrie 2012)

742. Hotărîre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 227, 25 octombrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Decizie pentru controlul constituționalității sintagmelor Departamentul Situații Excepționale, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat din pct. 1) și persoane atestate din efectivul instituțiilor penitenciare din pct. 2) ale articolului 37 din Codul de procedură penală (Sesizarea nr. 9a/2012) (nr. 2, 23 octombrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

861. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015 (nr. 797, 26 octombrie 2012)

862. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru soluționarea problemelor existente și ameliorarea situației social-economice a municipiului Bălți în anii 20122014 (nr. 798, 31 octombrie 2012)

863. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 800, 31 octombrie 2012)

864. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Viorel CHETRARU (nr. 801, 31 octombrie 2012)

865. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Ion PASCAL (nr. 802, 31 octombrie 2012)

866. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind parteneriatul european (nr. 803, 31 octombrie 2012)

867. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Addendumului 03 la Acordul de finanțare pentru Programul de Suport al Politicii Sectoriale de Sănătate (nr. 804, 31 octombrie 2012)

868. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 805, 31 octombrie 2012)

869. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 806, 31 octombrie 2012)

870. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 807, 31 octombrie 2012)

871. Dispoziție (nr. 93-d, 31 octombrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1279. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 164, 29 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1280. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 475, 18 octombrie 2012)

1281. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 484, 23 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1282. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 902, 17 septembrie 2012)

1283. Ordin cu privire la anularea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 902 din 17 septembrie 2012 (nr. 918, 20 septembrie 2012)

1284. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 919, 20 septembrie 2012)

1285. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 950, 28 septembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1286. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2013 (nr. 61, 30 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1287. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 20/5 din 16 mai 2008 Cu privire la aprobarea formei și conținutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare și a polițelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 37/7, 13 septembrie 2012)

1288. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 38/11, 28 septembrie 2012)

1289. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BUSINESS CREDIT (nr. 41/1, 19 octombrie 2012)

1290. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială AMP BROKER S.R.L. (nr. 41/2, 19 octombrie 2012)

1291. Hotărîre cu privire la licența Societății Comerciale AMP BROKER S.R.L. (nr. 41/3, 19 octombrie 2012)

1292. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Floarea Soarelui (nr. 42/3, 26 octombrie 2012)

1293. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/4, 26 octombrie 2012)

1294. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 42/7, 26 octombrie 2012)

1295. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BROKER-PRO S.R.L. (nr. 42/8, 26 octombrie 2012)

1296. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor societăți pe acțiuni (nr. 41/8-O, 19 octombrie 2012)

1297. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 64/1-O din 31.12.2008 (nr. 41/10-O, 19 octombrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1298. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău (nr. 668/32, 23 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1299. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripții electorale comunale și sătești pentru alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1434, 18 septembrie 2012)

1300. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizelor de cheltuieli (nr. 1435, 18 septembrie 2012)

1301. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 1436, 18 septembrie 2012)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mirești, raionul Hîncești (nr. 1437, 18 septembrie 2012)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 1438, 18 septembrie 2012)

1304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîșcani (nr. 1439, 18 septembrie 2012)

1305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crăsnășeni, raionul Telenești (nr. 1440, 18 septembrie 2012)

1306. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Nihoreni nr. 15, raionul Rîșcani (nr. 1441, 25 septembrie 2012)

1307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1442, 25 septembrie 2012)

1308. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1443, 25 septembrie 2012)

1309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir (nr. 1444, 25 septembrie 2012)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 1445, 25 septembrie 2012)

1311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horești, raionul Ialoveni (nr. 1446, 25 septembrie 2012)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 1447, 25 septembrie 2012)

1313. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru desfășurarea activității Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2013 și Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 2013 (nr. 1448, 25 septembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1314. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (nr. 242, 23 octombrie 2012)

1315. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (nr. 243, 23 octombrie 2012)

1316. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 244, 23 octombrie 2012)

1317. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 248, 25 octombrie 2012)

1318. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 249, 25 octombrie 2012)

1319. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului cu privire la implementarea platformei unice de tranzacționare a instrumentelor monetar-valutare (nr. 252, 29 octombrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte