Nr. 234-236 09.11.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

743. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 345-VII, 31 octombrie 2012)

744. Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 202, 27 septembrie 2012)

745. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 356-VII, 6 noiembrie 2012)

746. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 203, 27 septembrie 2012)

747. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 357-VII, 6 noiembrie 2012)

748. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 213, 12 octombrie 2012)

749. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 351-VII, 2 noiembrie 2012)

750. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 222, 19 octombrie 2012)

751. Hotărîre privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție (nr. 230, 25 octombrie 2012)

752. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 346-VII, 31 octombrie 2012)

753. Decret privind numirea domnului Ion GHIZDARI în funcția de judecător la Judecătoria Fălești (nr. 347-VII, 31 octombrie 2012)

754. Decret privind numirea domnului Marian MATCOVSCHI în funcția de judecător la Judecătoria Leova (nr. 348-VII, 31 octombrie 2012)

755. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Оntreprinderii de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 349-VII, 2 noiembrie 2012)

756. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Batalionului cu Destinație Specială Fulger al Ministerului Apărării (nr. 350-VII, 2 noiembrie 2012)

757. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nadejda HANGAN (nr. 352-VII, 5 noiembrie 2012)

758. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Pavel SPОNU (nr. 353-VII, 5 noiembrie 2012)

759. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Tamara BRIGHIDINA (nr. 354-VII, 5 noiembrie 2012)

760. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Iurie CANAȘIN (nr. 355-VII, 5 noiembrie 2012)

761. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 358-VII, 6 noiembrie 2012)

762. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 26-VII din 11 aprilie 2012 (nr. 359-VII, 6 noiembrie 2012)

763. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 61-VII din 8 mai 2012 (nr. 360-VII, 6 noiembrie 2012)

764. Decret privind eliberarea domnului Valeriu NICHITOV din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Soroca (nr. 361-VII, 6 noiembrie 2012)

765. Decret privind numirea domnului Serghei PAPUHA în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 362-VII, 6 noiembrie 2012)

766. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 363-VII, 6 noiembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

872. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 799, 31 octombrie 2012)

873. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2327-IV din 3 septembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale Forțelor Armate ale Republicii Moldova (nr. 808, 6 noiembrie 2012)

874. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli (nr. 809, 6 noiembrie 2012)

875. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2013 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 816, 6 noiembrie 2012)

876. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în România (București, 17 octombrie 2012) (nr. 817, 6 noiembrie 2012)

877. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 819, 6 noiembrie 2012)

878. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru diminuarea consecințelor secetei din anul 2012 (nr. 820, 6 noiembrie 2012)

879. Hotărîre pentru aprobarea tarifelor la serviciile poștale de bază prestate de Оntreprinderea de Stat Poșta Moldovei și de filialele acesteia (nr. 821, 6 noiembrie 2012)

880. Hotărîre cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice (nr. 822, 6 noiembrie 2012)

881. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Valeriu CEBANU (nr. 830, 7 noiembrie 2012)

882. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Mihai BALAN (nr. 831, 7 noiembrie 2012)

883. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 noiembrie 2012 (nr. 832, 7 noiembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1320. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 119, 29 octombrie 2012)

1321. Ordin privind completarea Clasificației bugetare (nr. 120, 29 octombrie 2012)

1322. Ordin privind completarea Registrului Donatorilor externi (nr. 121, 29 octombrie 2012)

1323. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1 din 3 ianuarie 2012 Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2012 (nr. 125, 1 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1324. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Mamadjanova Tatiana (nr. 499, 5 noiembrie 2012)

1325. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Rotaru Valeria (nr. 500, 5 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1326. Ordin privind instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Normativului Regulamentul pentru emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect (nr. 105, 22 octombrie 2012)

1327. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.04 2012 Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranță în clădiri și construcții (nr. 107, 29 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1328. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Ordinul nr. 22 din 10 februarie 2012 (nr. 170, 29 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1329. Ordin cu privire la Regulile de examinare și supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imunodeficienței umane (maladia SIDA) (nr. 790, 8 august 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1330. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (nr. 482, 6 septembrie 2012)
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1331. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de S.A. GRUPA FINANCIARĂ (nr. 42/1, 26 octombrie 2012)

1332. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О CIUCIULEA (nr. 42/9, 26 octombrie 2012)

1333. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О VALEA PODULUI (nr. 42/10, 26 octombrie 2012)

1334. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2012 (nr. 42/11, 26 octombrie 2012)

1335. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 43/1, 31 octombrie 2012)

1336. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (n4. 43/4, 31 octombrie 2012)

1337. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 42/12-O, 26 octombrie 2012)

1338. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni COMERȚ-PETROL (nr. 43/3-O, 31 octombrie 2012)

1339. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind ținerea și transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare emise de S.A. MOLDCONINVEST și S.A. BUTOIAȘ (nr. 43/5-O, 31 octombrie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

1340. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (nr. 15, 24 septembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1341. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Nihoreni nr. 15, raionul Rîșcani, și angajarea aparatului de lucru (nr. 1449, 28 septembrie 2012)

1342. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Cîrpești nr. 9, raionul Cantemir (nr. 1450, 28 septembrie 2012)

1343. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Albina nr. 2, raionul Cimișlia (nr. 1451, 28 septembrie 2012)

1344. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni (nr. 1452, 28 septembrie 2012)

1345. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Hristici nr. 12, raionul Soroca (nr. 1453, 28 septembrie 2012)

1346. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Morenii Noi nr. 21, raionul Ungheni (nr. 1454, 28 septembrie 2012)

1347. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 1455, 28 septembrie 2012)

1348. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 1456, 28 septembrie 2012)

1349. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 1457, 28 septembrie 2012)

1350. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție pentru efectuarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 și angajarea personalului în aparatele de lucru ale acestora (nr. 1458, 2 octombrie 2012)

1351. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul local din 21 octombrie 2012 și alegerile locale noi în unele localități din 11 noiembrie 2012 (nr. 1459, 2 octombrie 2012)

1352. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1460, 2 octombrie 2012)

1353. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1452 din 28 septembrie 2012 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni (nr. 1461, 9 octombrie 2012)

1354. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîșcani, din 21 octombrie 2012 (nr. 1462, 9 octombrie 2012)

1355. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale de totalizare pentru referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 1463, 9 octombrie 2012)

1356. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 1464, 9 octombrie 2012)

1357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 1465, 9 octombrie 2012)

1358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași (nr. 1466, 9 octombrie 2012)

1359. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 1467, 9 octombrie 2012)

1360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (nr. 1468, 9 octombrie 2012)

1361. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 1469, 9 octombrie 2012)

1362. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1450 din 28 septembrie 2012 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Cîrpești nr. 9, raionul Cantemir (nr. 1470, 23 octombrie 2012)

1363. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1453 din 28 septembrie 2012 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Hristici nr. 12, raionul Soroca (nr. 1471, 23 octombrie 2012)

1364. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) pentru alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1472, 23 octombrie 2012)

1365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 1473, 23 octombrie 2012)

1366. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 1474, 23 octombrie 2012)

1367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni, raionul Edineț (nr. 1475, 23 octombrie 2012)

1368. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova (nr. 1476, 23 octombrie 2012)

1369. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei (nr. 1477, 23 octombrie 2012)

1370. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești (nr. 1478, 23 octombrie 2012)

1371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul Ungheni (nr. 1479, 23 octombrie 2012)

1372. Hotărîre cu privire la contestațiile nr. CEC-7/5214 din 12 octombrie 2012 a dnei Irina Romaniuc, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul electoral de circumscripție electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni, și nr. CEC-7/5238 din 19 octombrie 2012 a dlui Iurie Mazur, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar al comunei Albina, raionul Cimișlia (nr. 1480, 23 octombrie 2012)

1373. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 1481, 23 octombrie 2012)

1374. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la București, România (nr. 1482, 23 octombrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1375. Ordin cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA (nr. 1164, 25 octombrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte