Nr. 237-241 16.11.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

767. Hotărîre cu privire la modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 243, 2 noiembrie 2012)

768. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 244, 2 noiembrie 2012)

769. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Parlamentului pentru anul 2013 (nr. 248, 2 noiembrie 2012)

770. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin MOSCOVICI (nr. 364-VII, 7 noiembrie 2012)

771. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști instrumentiști din Orchestra Prezidențială (nr. 365-VII, 7 noiembrie 2012)

772. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ecaterina PAKNEHAD (nr. 366-VII, 7 noiembrie 2012)

773. Decret privind rechemarea domnului Mihai BALAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 368-VII, 14 noiembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 28 lit. (a) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare (Sesizarea nr. 16g/2012) (nr. 11, 30 octombrie 2012)

22. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 32 alin. (4) lit. j) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Sesizarea nr. 12a/2012) (nr. 12, 1 noiembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 82 din 29.11.2007 Cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern (nr. 50, 18 octombrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

884. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind parteneriatul european (nr. 803, 31 octombrie 2012)

885. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind supravegherea video (nr. 810, 6 noiembrie 2012)

886. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind conlucrarea organelor vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente la efectuarea controlului vamal ulterior, întocmit la Petropavlovsk-Kamceatski la 5 septembrie 2012 (nr. 811, 6 noiembrie 2012)

887. Hotărîre privind scutirea Оntreprinderii de Stat Aeroportul Internațional Mărculești de la defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net (nr. 812, 6 noiembrie 2012)

888. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea în domeniul protecției mediului a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 813, 6 noiembrie 2012)

889. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 19 iunie 2012 (nr. 814, 6 noiembrie 2012)

890. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, întocmit la Dușanbe la 3 septembrie 2011 (nr. 815, 6 noiembrie 2012)

891. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la deplasarea și îndeplinirea formalităților referitoare la producția pomilegumicolă, întocmit la Cholpon-Ata la 22 iunie 2012 (nr. 818, 6 noiembrie 2012)

892. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 (nr. 823, 6 noiembrie 2012)

893. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu privire la Programul Regional de Acțiuni TACIS 2006, semnat la 30 octombrie 2006 (nr. 824, 6 noiembrie 2012)

894. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil și modificarea unei hotărîri de Guvern (nr. 825, 6 noiembrie 2012)

895. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică (nr. 826, 7 noiembrie 2012)

896. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (nr. 827, 7 noiembrie 2012)

897. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (nr. 828, 7 noiembrie 2012)

898. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Corpul de carabinieri (nr. 829, 7 noiembrie 2012)

899. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 833, 8 noiembrie 2012)

900. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Parcului național Orhei (nr. 834, 8 noiembrie 2012)

901. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 835, 8 noiembrie 2012)

902. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea și asustența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor (nr. 836, 8 noiembrie 2012)

903. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1608 din 30 decembrie 2003 (nr. 837, 9 noiembrie 2012)

904. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 838, 9 noiembrie 2012)

905. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 839, 9 noiembrie 2012)

906. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 840, 9 noiembrie 2012)

907. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1616 din 31 decembrie 2003 (nr. 841, 9 noiembrie 2012)

908. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul industriei și crearea Consiliului statelor- membre ale CSI pentru politica industrială, adoptat la Așgabat la 30 mai 2012 (nr. 842, 9 noiembrie 2012)

909. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 843, 9 noiembrie 2012)

910. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 844, 9 noiembrie 2012)

911. Hotărîre cu privire la aderarea Agenției Relații Funciare și Cadastru la Federația Internațională a Geodezilor (nr. 845, 9 noiembrie 2012)

912. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 846, 9 noiembrie 2012)

913. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 847, 9 noiembrie 2012)

914. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Legii culturii (nr. 848, 9 noiembrie 2012)

915. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 849, 12 noiembrie 2012)

916. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 850, 12 noiembrie 2012)

917. Hotărîre cu privire la acordarea indemnizațiilor unice persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 (nr. 853, 14 noiembrie 2012)

918. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 923 din 4 septembrie 2001 (nr. 854, 14 noiembrie 2012)

919. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion DULSCHI (nr. 855, 14 noiembrie 2012)

920. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010 (nr. 856, 14 noiembrie 2012)

921. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 857, 14 noiembrie 2012)

922. Dispoziție (nr. 96-d, 13 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

923. Hotărîre privind situația epidemiologică la gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) infecții respiratorii acute severe (SARI) și asigurarea gradului de pregătire către sezonul rece (2012-2013) (nr. 4, 1 noiembrie 2012)

924. Hotărîre privind situația epidemiologică la toxiinfecțiile alimentare sub aspectul colaborării intersectoriale (nr. 5, 1 noiembrie 2012)

925. Hotărîre privind situația epizootologică și epidemiologică la rabie și realizarea Hotărîrii nr. 5 din 23 decembrie 2011 (nr. 6, 1 noiembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova

1376. Ordin privind completarea și modificarea Ordinului MAE IE nr. 683 din 20 iunie 2007 și a Regulamentului cu privire la consulul onorific al Republicii Moldova, aprobat prin acesta (nr. 1127-b-174, 15 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1377. Ordin (nr. 114, 2 iulie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1378. Ordin privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern (nr. 113, 12 octombrie 2012)

1379. Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 114, 12 octombrie 2012)

1380. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 127, 5 noiembrie 2012)

1381. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 128, 5 noiembrie 2012)

1382. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 130, 6 noiembrie 2012)

1383. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 132, 7 noiembrie 2012)

1384. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 133, 7 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1385. Ordin cu privire la aprobarea Registrului producției agricole sechestrate (nr. 122, 29 octombrie 2012, nr. 163, 19 octombrie 2012)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1386. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.01.05-2012 Parcaje garaje pentru autoturismele cetățenilor. Ghid de proiectare (nr. 113, 1 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1387. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 173, 2 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1388. Ordin despre modificarea Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituțiile de învățămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova și or. Bender (nr. 869, 5 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1389. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 404 din 30 octombrie 2007 Cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional (nr. 957, 28 septembrie 2012)

1390. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1114, 6 noiembrie 2012)

1391. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1115, 6 noiembrie 2012)

1392. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1116, 6 noiembrie 2012)

1393. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1117, 6 noiembrie 2012)

1394. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1118, 6 noiembrie 2012)

1395. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1119, 6 noiembrie 2012)

1396. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1120, 6 noiembrie 2012)

1397. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1121, 6 noiembrie 2012)

1398. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1122, 6 noiembrie 2012)

1399. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1123, 6 noiembrie 2012)

1400. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1124, 6 noiembrie 2012)

1401. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1125, 6 noiembrie 2012)

1402. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1126, 6 noiembrie 2012)

1403. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1127, 6 noiembrie 2012)

1404. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1128, 6 noiembrie 2012)

1405. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1129, 6 noiembrie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1406. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de solicitare și emitere a informațiilor obligatorii privind originea mărfurilor (nr. 325-o, 12 iulie 2012)

1407. Ordin referitor la clasificarea unor produse complexe alcătuite din mai multe componente (nr. 464-o, 5 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1408. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile personale (nr. 44/1-O, 8 noiembrie 2012)

1409. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren la Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 45/2, 9 noiembrie 2012)

1410. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni AVICOLA (nr. 45/3, 9 noiembrie 2012)

1411. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fabrica Elemente de Construcții (nr. 45/4, 9 noiembrie 2012)

1412. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de Societatea pe acțiuni Fincom (nr. 45/5, 9 noiembrie 2012)

1413. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 45/6, 9 noiembrie 2012)

1414. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 45/7, 9 noiembrie 2012)

1415. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 45/13, 9 noiembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1416. Extras din Hotărîrea cu privire la declanșarea concursului public în vederea desemnării membrilor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile (nr. 685/33, 30 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1417. Hotărîre cu privire la participarea cetățenilor la referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 1483, 29 octombrie 2012)

1418. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) pentru alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1484, 29 octombrie 2012)

1419. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 1485, 29 octombrie 2012)

1420. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onișcani, raionul Călărași (nr. 1486, 29 octombrie 2012)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 1487, 29 octombrie 2012)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 1488, 29 octombrie 2012)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni (nr. 1489, 29 octombrie 2012)

1424. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ungheni, raionul Ungheni (nr. 1490, 29 octombrie 2012)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 1491, 29 octombrie 2012)

1426. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1492, 29 octombrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1427. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și prezentare a rezultatelor auditului (nr. 195, 23 august 2012)

1428. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcționarilor săi (nr. 196, 23 august 2012)

1429. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova (nr. 197, 23 august 2012)

1430. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea de către bănci a cotelor în capitalul unităților economice (nr. 198, 23 august 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte