Nr. 242-244 23.11.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

774. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 367-VII, 13 noiembrie 2012)

775. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 233, 25 octombrie 2012)

776. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 373-VII, 19 noiembrie 2012)

777. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 241, 2 noiembrie 2012)

778. Hotărîre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM (nr. 231, 25 octombrie 2012)

779. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 237, 26 octombrie 2012)

780. Hotărîre pentru modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 240, 1 noiembrie 2012)

781. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova (nr. 253, 8 noiembrie 2012)

782. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 254, 8 noiembrie 2012)

783. Hotărîre privind numirea unor membri în Consiliul de Administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 255, 9 noiembrie 2012)

784. Hotărîre privind încetarea mandatului unui membru al Comisiei Naționale de Integritate (nr. 259, 9 noiembrie 2012)

785. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor membri au Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 260, 15 noiembrie 2012)

786. Decret privind numirea domnului Ion CAZACU în funcția de președinte al Judecătoriei Glodeni (nr. 369-VII, 14 noiembrie 2012)

787. Decret privind numirea domnului Gheorghe ULIANOVSCHI în funcția de președinte al Curții de Apel Comrat (nr. 370-VII, 14 noiembrie 2012)

788. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Anatol DUMITRAȘ (nr. 371-VII, 14 noiembrie 2012)

789. Decret pentru modificarea articolului 2 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327-IV din 3 septembrie 2009 (nr. 372-VII, 16 noiembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

23. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003, și din Anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (Sesizarea nr. 17a/2012) (nr. 13, 6 noiembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

926. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național pentru monumentele de for public (nr. 851, 13 noiembrie 2012)

927. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul de suport al politicilor sectoriale în domeniul stimulării economice a zonelor rurale, semnat la 26 noiembrie 2010 (nr. 852, 13 noiembrie 2012)

928. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 858, 19 noiembrie 2012)

929. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare între Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistența pentru securitatea frontierelor și prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 859, 19 noiembrie 2012)

930. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare dintre Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistența pentru securitatea frontierelor și prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, precum și pentru acordarea deplinelor puteri domnului Dorin PURICE, șef al Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 860, 19 noiembrie 2012)

931. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 861, 19 noiembrie 2012)

932. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 862, 19 noiembrie 2012)

933. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 863, 19 noiembrie 2012)

934. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 864, 19 noiembrie 2012)

935. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 865, 19 noiembrie 2012)

936. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 866, 19 noiembrie 2012)

937. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind tratarea cu radiații ionizante a produselor de diferită origine (nr. 867, 19 noiembrie 2012)

938. Hotărîre privind modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 868, 19 noiembrie 2012)

939. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Turcia (1-2 noiembrie 2012) (nr. 869, 19 noiembrie 2012)

940. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 870, 19 noiembrie 2012)

941. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Polonia (or. Varșovia, 29 octombrie 2012) (nr. 871, 19 noiembrie 2012)

942. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră (nr. 872, 19 noiembrie 2012)

943. Dispoziție (nr. 98-d, 20 noiembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1431. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 136, 9 noiembrie 2012)

1432. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 137, 9 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1433. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Budeci Rodica (nr. 511, 16 noiembrie 2012)

Acte ale Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1434. Ordin cu privire la implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 121, 8 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1435. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 42/2, 26 octombrie 2012)

1436. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare PRODEVIZ S.R.L. (nr. 45/1, 9 noiembrie 2012)

1437. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BĂNEȘTI (nr. 45/8, 9 noiembrie 2012)

1438. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CORNEȘTI (nr. 45/9, 9 noiembrie 2012)

1439. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 45/12, 9 noiembrie 2012)

1440. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/1, 16 noiembrie 2012)

1441. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de vînzare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Baștina (nr. 47/2, 16 noiembrie 2012)

1442. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 47/3, 16 noiembrie 2012)

1443. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 47/4, 16 noiembrie 2012)

1444. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Internaționale de Asigurări MOLDASIG S.A. (nr. 47/5, 16 noiembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1445. Extras din Hotărîrea cu privire la declanșarea concursului public în vederea desemnării membrilor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile (nr. 686/33, 30 octombrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1446. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 1493, 2 noiembrie 2012)

1447. Hotărîre cu privire la dizolvarea Consiliului electoral de circumscripție electorală sătească Nihoreni nr. 15, raionul Rîșcani (nr. 1494, 2 noiembrie 2012)

1448. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 1495, 2 noiembrie 2012)

1449. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 1496, 2 noiembrie 2012)

1450. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia (nr. 1497, 2 noiembrie 2012)

1451. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 1498, 2 noiembrie 2012)

1452. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1499, 2 noiembrie 2012)

1453. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereșeuca, raionul Ocnița (nr. 1500, 6 noiembrie 2012)

1454. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-7/5268 din 25 octombrie 2012 a domnului Mihai Moraru, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar al satului Hristici, raionul Soroca (nr. 1501, 6 noiembrie 2012)

1455. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-7/5322 din 2 noiembrie 2012 a domnului Butuc Sergiu, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar al satului Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 1502, 6 noiembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte