Nr. 19-23 20.01.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

51. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 32-VIII, 12 ianuarie 2017)

52. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 304, 22 decembrie 2016)

53. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 35-VIII, 13 ianuarie 2017)

54. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 308, 23 decembrie 2016)

55. Decret pentru promulgarea Legii privind prestațiile sociale pentru copii (nr. 34-VIII, 13 ianuarie 2017)

56. Lege privind prestaţiile sociale pentru copii (nr. 315, 23 decembrie 2016)

57. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind securitatea socială (nr. 33-VIII, 12 ianuarie 2017)

58. Decret privind demisia doamnei Natalia IPATI, secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 36-VIII, 16 ianuarie 2017)

59. Decret privind numirea domnului Nicolae POSTURUSU în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 37-VIII, 16 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

28. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (nr. 1320, 7 decembrie 2016)

29. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 1376, 21 decembrie 2016)

30. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 42 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 1379, 21 decembrie 2016)

31. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1382, 21 decembrie 2016)

32. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea şi modificarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 1383, 21 decembrie 2016)

33. Hotărîre cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor (nr. 1447, 30 decembrie 2016)

34. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2016 (nr. 1452, 30 decembrie 2016)

35. Hotărîre cu privire la aprobarea caracteristicilor rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal (nr. 1454, 30 decembrie 2016)

36. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1455, 30 decembrie 2016)

37. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Igor DODON, Preşedinte al Republicii Moldova, în Federația Rusă (or.Moscova, 16-18 ianuarie 2017) (nr. 2, 13 ianuarie 2017)

38. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, şi Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina privind cooperarea în securitatea şi siguranţa nucleară şi radiologică, încheiat la Viena la 28 septembrie 2016 (nr. 3, 16 ianuarie 2017)

39. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 4, 16 ianuarie 2017)

40 Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 8, 18 ianuarie 2017)

41. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 9, 18 ianuarie 2017)

42. Hotărîre privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 10, 18 ianuarie 2017)

43. Hotărîre cu privire la Centrul de Implementare a Reformelor (nr. 11, 18 ianuarie 2017)

44. Dispoziţie (nr. 3-d, 18 ianuarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

60. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 137, 31 octombrie 2016)

61. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 165, 30 decembrie 2016)

62. Ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut (nr. 166, 30 decembrie 2016)

63. Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (nr. 8, 12 ianuarie 2017)

64. Extras din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2017.

65. Extras din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2017.

66. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2017.

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

67. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 148, 2 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

68. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 1076/720A, 30 decembrie 2016)

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

69. Decizie pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vizarea documentelor de comerţ internaţional (nr. 39/5, 18 noiembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

70. Hotărîre cu privire la retragerea licenţelor unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 1/1, 13 ianuarie 2017)

71. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „TRANSCON-M” (nr. 1/3, 13 ianuarie 2017)

72. Hotărîre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Societății pe acțiuni „ASITO-BROKER” (nr. 1/4, 13 ianuarie 2017)

73. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 1/7, 13 ianuarie 2017)

74. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 1/8, 13 ianuarie 2017)

75. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 1/9, 13 ianuarie 2017)

76. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 1/10, 13 ianuarie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

77. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 36/211, 22 decembrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

78. Ordin privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 “Cerere privind modificarea perioadei fiscale” (nr. 25, 16 ianuarie 2017)

Acte ale Instituţiei Publice Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

79. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a licenţei neexclusive pentru utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii figurative cu nr. de înregistrare 26104 din 18.09.2014 (nr. 01, 10 ianuarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte