Nr. 248-251 07.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

801. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS (nr. 389-VII, 30 noiembrie 2012)

802. Lege privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS (nr. 206, 28 septembrie 2012)

803. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la publicarea informațiilor (nr. 379-VII, 29 noiembrie 2012)

804. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la publicarea informațiilor (nr. 214, 12 octombrie 2012)

805. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 393-VII, 30 noiembrie 2012)

806. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 219, 19 octombrie 2012)

807. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 387-VII, 29 noiembrie 2012)

808. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 220, 19 octombrie 2012)

809. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 380-VII, 29 noiembrie 2012)

810. Lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-ХIII din 2 aprilie 1996 (nr. 234, 26 octombrie 2012)

811. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 394-VII, 30 noiembrie 2012)

812. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 235, 26 octombrie 2012)

813. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 (nr. 381-VII, 29 noiembrie 2012)

814. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 (nr. 251, 8 noiembrie 2012)

815. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 388-VII, 30 noiembrie 2012)

816. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 256, 9 noiembrie 2012)

817. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 (nr. 239, 1 noiembrie 2012)

818. Hotărîre pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate (nr. 258, 9 noiembrie 2012)

819. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 266, 29 noiembrie 2012)

820. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind comerțul cu servicii în cadrul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 382-VII, 29 noiembrie 2012)

821. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unor lucrători din industria ușoară (nr. 383-VII, 29 noiembrie 2012)

822. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolae GARAZ (nr. 384-VII, 29 noiembrie 2012)

823. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 385-VII, 29 noiembrie 2012)

824. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir BOBEICĂ (nr. 386-VII, 29 noiembrie 2012)

825. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 390-VII, 30 noiembrie 2012)

826. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 391-VII, 30 noiembrie 2012)

827. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 392-VII, 30 noiembrie 2012)

828. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 396-VII, 4 decembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

24. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Sesizarea nr. 21a/2012) (nr. 14, 15 noiembrie 2012)

25. Hotărîre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 40e/2012) (nr. 16, 4 decembrie 2012)

26. Decizie de sistare a procesului asupra sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului II din Legea nr.42 din 17 martie 2011 cu privire la modificarea anexei la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (Sesizările nr. 13g/2012, 14g/2012 și 15g/2012) (nr. 3, 1 noiembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

961. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 887, 29 noiembrie 2012)

962. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 888, 30 noiembrie 2012)

963. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de Reformă a Educației din Moldova (nr. 889, 3 decembrie 2012)

964. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale О.S. Moldelectrica (nr. 890, 3 decembrie 2012)

965. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 891, 3 decembrie 2012)

966. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind transmiterea cu titlu gratuit a echipamentului medical din dotarea Forțelor Armate Germane și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie STOIAN, șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 892, 3 decembrie 2012)

967. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 893, 3 decembrie 2012)

968. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, semnat la Chișinău la 30 octombrie 2012 (nr. 894, 3 decembrie 2012)

969. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție (nr. 895, 3 decembrie 2012)

970. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 896, 3 decembrie 2012)

971. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare referitor la implementarea Proiectului privind crearea și funcționarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol și producția de origine nonanimală și acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 897, 3 decembrie 2012)

972. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul de suport al sectorului învățămînt vocațional și formare profesională, Planul Național de Acțiuni 2012 (nr. 898, 3 decembrie 2012)

973. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 (nr. 899, 3 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova

1480. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 144, 26 noiembrie 2012)

1481. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 2 la Standardul Național de Contabilitate 12 Contabilitatea impozitului pe venit (nr. 145, 27 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1482. Ordin cu privire la producerea materialului săditor viticol de categorie Obișnuit (nr. 172, 1 noiembrie 2012)

1483. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 170 din 29.10.2012 (nr. 186, 20 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1484. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2013 (nr. 98, 23 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1485. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 9 din 17.01.2009 (nr. 1149, 19 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

1486. Ordin cu privire la modificarea Planului Național de Numerotare (nr. 103, 12 noiembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1487. Hotărîre privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe de 3600-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de bandă largă (nr. 63, 29 noiembrie 2012)

1488. Hotărîre privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă (nr. 64, 29 noiembrie 2012)

1489. Hotărîre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenței de utilizare a subbenzii de frecvențe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvențe radio de 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă (nr. 65, 29 noiembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1490. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 493, 30 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1491. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de examinare a petițiilor de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 38/14, 28 septembrie 2012)

1492. Hotărîre cu privire la rezultatele analizei din oficiu privind respectarea de către unele companii de asigurare a prevederilor legislației în domeniul asigurărilor referitor la achitarea contribuțiilor în Fondul de protecție a victimelor străzii (nr. 48/1, 23 noiembrie 2012)

1493. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare - Reasigurare GENERAL BROKER S.R.L. (nr. 48/2, 23 noiembrie 2012)

1494. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CIRCULAR-FIN (nr. 48/7, 23 noiembrie 2012)

1495. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MICROCREDIT (nr. 48/8, 23 noiembrie 2012)

1496. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/2, 30 noiembrie 2012)

1497. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare GALAS S.A. (nr. 50/4, 30 noiembrie 2012)

1498. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 50/5, 30 noiembrie 2012)

1499. Hotărîre cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 50/8, 30 noiembrie 2012)

1500. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 48/6-O, 23 noiembrie 2012)

1501. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacțiile din 26.11.2012 cu valorile mobiliare emise de Compania Internațională de Asigurări Asito S.A. (nr. 49/1-O, 28 noiembrie 2012)

1502. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni SMA-FERTILITATE (nr. 50/3-O, 30 noiembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1503. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de vicepreședinte la Judecătoriile Ialoveni și Florești (nr. 733/36, 20 noiembrie 2012)

1504. Extras din Hotărîrea cu privire la anunțarea concursului pentru numirea a doi judecători la Curtea Constituțională (nr. 747/36, 20 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1505. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 1503, 13 noiembrie 2012)

1506. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului local și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Seliște, raionul Orhei (nr. 1504, 13 noiembrie 2012)

1507. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai organelor electorale și a personalului responsabil de evidența mijloacelor financiare (nr. 1505, 13 noiembrie 2012)

1508. Hotărîre cu privire la raportul financiar privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în cadrul campaniei electorale a alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 (nr. 1506, 13 noiembrie 2012)

1509. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 25 noiembrie 2012 (nr. 1507, 13 noiembrie 2012)

1510. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 1508, 13 noiembrie 2012)

1511. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii Noi (nr. 1509, 13 noiembrie 2012)

1512. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 1510, 13 noiembrie 2012)

1513. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 1511, 13 noiembrie 2012)

1514. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1512, 13 noiembrie 2012)

1515. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia (nr. 1513, 13 noiembrie 2012)

1516. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni (nr. 1514, 13 noiembrie 2012)

1517. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hîncești (nr. 1515, 13 noiembrie 2012)

1518. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul Hîncești (nr. 1516, 13 noiembrie 2012)

1519. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 1517, 13 noiembrie 2012)

1520. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 1518, 13 noiembrie 2012)

1521. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 1519, 13 noiembrie 2012)

1522. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia (nr. 1520, 13 noiembrie 2012)

1523. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1521, 13 noiembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1524. Decizie cu privire la examinarea raportului de monitorizare efectuat de către Media Forest Moldova la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă în serviciile de programe ale unor posturi de radio (nr. 138, 4 octombrie 2012)

1525. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor membrilor CCA (nr. 139, 4 octombrie 2012)

1526. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie NOI SOLUȚII MEDIA SRL și Teleproiect SRL (nr. 140, 5 octombrie 2012)

1527. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 141, 5 octombrie 2012)

1528. Decizie cu privire la cesiunea canalului TV 38 Vădeni de la Flor-TV SRL către TV Comunicații Grup SRL (nr. 142, 5 octombrie 2012)

1529. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 144, 5 octombrie 2012)

1530. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune PRO TV CHIȘINĂU, Super TV, Mega TV și N 4 la capitolul respectării concepțiilor generale (nr. 146, 19 octombrie 2012)

1531. Decizie cu privire la examinarea solicitării IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 147, 19 octombrie 2012)

1532. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie NOI SOLUȚII MEDIA SRL (nr. 148, 19 octombrie 2012)

1533. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie pentru postul de televiziune prin satelit Euro TV (nr. 149, 19 octombrie 2012)

1534. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 150, 19 octombrie 2012)

1535. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 151, 19 octombrie 2012)

1536. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2012 (nr. 152, 19 octombrie 2012)

1537. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune N 4 și Mega TV la capitolul respectării concepțiilor generale (nr. 154, 2 noiembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1538. Ordin cu privire la aprobarea formularelor ce atestă informația privind înstrăinarea activelor de către persoanele fizice (nr. 1263, 2 noiembrie 2012)

1539. Ordin cu privire la aprobarea Actului de sechestru în baza articolului 128 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal și a Procesului-verbal de ridicare a bunurilor (nr. 1377, 21 noiembrie 2012)

1540. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 1524, 30 noiembrie 2012)

Acte ale Fondului de grantare a depozitelor în sistemul bancar

1541. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 139/8, 26 noiembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1542. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 269, 29 noiembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte