Nr. 252-253 11.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

829. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (nr. 395-VII, 4 decembrie 2012)

830. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor (nr. 215, 12 octombrie 2012)

831. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 398-VII, 7 decembrie 2012)

832. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 265, 29 noiembrie 2012)

833. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 397-VII, 7 decembrie 2012)

834. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 decembrie 2011 (nr. 273, 30 noiembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1543. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 2MD la documentul normativ СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений (nr. 120, 29 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1544. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 300, 26 noiembrie 2012)

Acte ale Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1545. Decizie privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe (nr. 2/2146, 5 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1546. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științificodidactice în Republica Moldova (nr. AT-6/6, 15 noiembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1547. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (nr. 250, 25 octombrie 2012)

1548. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare (nr. 259, 8 noiembrie 2012)

1549. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 281, 6 decembrie 2012)