Nr. 254-262 14.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

835. Decret pentru promulgarea Legii privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc (nr. 399-VII, 7 decembrie 2012)

836. Lege privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc (nr. 218, 19 octombrie 2012)

837. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 400-VII, 7 decembrie 2012)

838. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 229, 25 octombrie 2012)

839. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (nr. 404-VII, 10 decembrie 2012)

840. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (nr. 250, 8 noiembrie 2012)

841. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 401-VII, 10 decembrie 2012)

842. Lege privind interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 263, 16 noiembrie 2012)

843. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului de creștere a competitivității Republicii Moldova (nr. 403-VII, 10 decembrie 2012)

844. Lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului de creștere a competitivității Republicii Moldova (nr. 272, 30 noiembrie 2012)

845. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 402-VII, 10 decembrie 2012)

846. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Societății pe Acțiuni Apă-Canal Chișinău (nr. 406-VII, 11 decembrie 2012)

847. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii Societății pe Acțiuni Apă-Canal Chișinău (nr. 407-VII, 11 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

974. Hotărîre privind aprobarea Protocolului de aderare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova la Acordul cu privire la dezvoltarea transportului de mărfuri în direcția Marea Baltică Marea Neagră din 12 mai 2008, semnat la Kiev la 15 martie 2011 (nr. 900, 6 decembrie 2012)

975. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-pilot de dezvoltare regională, Planul Național de Acțiuni 2012 (nr. 901, 6 decembrie 2012)

976. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000 (nr. 902, 6 decembrie 2012)

977. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor (nr. 903, 6 decembrie 2012)

978. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 904, 7 decembrie 2012)

979. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (nr. 905, 7 decembrie 2012)

980. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 906, 7 decembrie 2012)

981. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru formularea Declarației Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată la New York la 21 decembrie 1965 (nr. 910, 7 decembrie 2012)

982. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 (nr. 911, 7 decembrie 2012)

983. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea cheltuielilor în cadrul Directoriului Cheilor Publice al Organizației Internaționale a Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic lizibile (nr. 912, 7 decembrie 2012)

984. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție (nr. 913, 10 decembrie 2012)

985. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 914, 10 decembrie 2012)

986. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 915, 10 decembrie 2012)

987. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 916, 10 decembrie 2012)

988. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 850 din 16 noiembrie 2011 (nr. 917, 10 decembrie 2012)

989. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 918, 10 decembrie 2012)

990. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 919, 10 decembrie 2012)

991. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice (nr. 920, 10 decembrie 2012)

992. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Boris GHERASIM, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor (nr. 921, 10 decembrie 2012)

993. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului privind colaborarea în domeniul combaterii bolilor infecțioase între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Serviciul federal de supraveghere în sfera protecției drepturilor consumatorului și a bunăstării populației (Federația Rusă) și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 922, 10 decembrie 2012)

994. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 923, 10 decembrie 2012)

995. Dispoziție (nr. 105-d, 5 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1550. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 (nr. 141, 16 noiembrie 2012)

1551. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 153, 3 decembrie 2012)

1552. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 155, 5 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1553. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Isac Nina (nr. 538, 7 decembrie 2012)

1554. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Chihai Anatolie (nr. 542, 11 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1555. Ordin cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare (nr. 739, 23 iulie 2012)

1556. Ordin cu privire la modificarea regulamentelor instituțiilor medico-sanitare publice (nr. 1240, 10 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1557. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Оntreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul-Mare (nr. 51/1, 7 decembrie 2012)

1558. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 51/2, 7 decembrie 2012)

1559. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/3, 7 decembrie 2012)

1560. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către A.E.О. ALEXEEVCA și A.E.О. CREDOSUCCES a rapoartelor specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2012 (nr. 51/4, 7 decembrie 2012)

1561. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asociațiilor de economii și împrumut (nr. 51/5, 7 decembrie 2012)

1562. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare GAMMA BROKER S.R.L. (nr. 51/6, 7 decembrie 2012)

1563. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 51/7, 7 decembrie 2012)

1564. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 51/8, 7 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1565. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 751/37, 4 decembrie 2012)

1566. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 752/37, 4 decembrie 2012)

1567. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Bender (nr. 769/37, 4 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte