Nr. 263-269 21.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

848. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 405-VII, 10 decembrie 2012)

849. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 236, 26 octombrie 2012)

850. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 412-VII, 17 decembrie 2012)

851. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 242, 2 noiembrie 2012)

852. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 413-VII, 17 decembrie 2012)

853. Legea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 249, 2 noiembrie 2012)

854. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 411-VII, 17 decembrie 2012)

855. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 252, 8 noiembrie 2012)

856. Hotărîre cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli (nr. 275, 6 decembrie 2012)

857. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 (nr. 276, 6 decembrie 2012)

858. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 277, 6 decembrie 2012)

859. Hotărîre privind aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund (nr. 280, 7 decembrie 2012)

860. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție (nr. 282, 7 decembrie 2012)

861. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova (nr. 408-VII, 11 decembrie 2012)

862. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Eugen RUSU și Iurie ȘUMCOV (nr. 409-VII, 12 decembrie 2012)

863. Decret privind numirea domnului Iurie COTRUȚĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 410-VII, 13 decembrie 2012)

864. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 296-VII din 14 septembrie 2012 (nr. 414-VII, 17 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

996. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (nr. 907, 7 decembrie 2012)

997. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (nr. 908, 7 decembrie 2012)

998. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 909, 7 decembrie 2012)

999. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului auditului energetic (nr. 924, 12 decembrie 2012)

1000. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 927, 12 decembrie 2012)

1001. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri al Guvernului (nr. 928, 12 decembrie 2012)

1002. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 929, 13 decembrie 2012)

1003. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 (nr. 930, 14 decembrie 2012)

1004. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie 1 decembrie 2012) (nr. 931, 17 decembrie 2012)

1005. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri al Guvernului (nr. 932, 18 decembrie 2012)

1006. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă și de muncă din lunile decembrie 2012 și ianuarie 2013 (nr. 939, 19 decembrie 2012)

1007. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 940, 19 decembrie 2012)

1008. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ivan GUȘILIC (nr. 941, 19 decembrie 2012)

1009. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Lilian APOSTOL (nr. 942, 19 decembrie 2012)

1010. Dispoziție (nr. 106-d, 12 decembrie 2012)

1011. Dispoziție (nr. 107-d, 14 decembrie 2012)

1012. Dispoziție (nr. 108-d, 14 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1568. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 179, 7 decembrie 2012)

1569. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 33 din 11.04.2008 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune (nr. 183, 13 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1570. Ordin privind modificarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe programe (nr. 159, 12 decembrie 2012)

1571. Ordin cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2012, rapoartelor pe primul semestru și pe 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 160, 12 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1572. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Bloșenco Diana (nr. 563, 14 decembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1573. Hotărîre pentru aprobarea Anunțului publicitar despre organizarea și desfășurarea concursului pentru eliberarea licenței de utilizare a sub-benzii de frecvențe radio 3750 3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă (nr. 68, 6 decembrie 2012)

1574. Hotărîre cu privire la modificarea Anexei 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 69, 11 decembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1575. Hotărîre privind Metodologia determinării, aprobării și aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice și apei de adaos (nr. 495, 17 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1576. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare, eliberată anterior Agenției de Оnregistrare COMITENT S.A. (nr. 50/1, 30 noiembrie 2012)

1577. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Automobilist-Bălți (nr. 52/1, 14 decembrie 2012)

1578. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurare-Reasigurare DONARIS GROUP S.A. (nr. 52/2, 14 decembrie 2012)

1579. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.A. (nr. 52/3, 14 decembrie 2012)

1580. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 52/4, 14 decembrie 2012)

1581. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 52/5, 14 decembrie 2012)

1582. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 52/6, 14 decembrie 2012)

1583. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 52/7, 14 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1584. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Istorie, Stat și Drept (nr. AC-7/1, 13 noiembrie 2012)

1585. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. AC-7/2, 13 noiembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1586. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1522, 27 noiembrie 2012)

1587. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1523, 27 noiembrie 2012)

1588. Hotărîre pentru modificarea Anexei la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice (nr. 1524, 27 noiembrie 2012)

1589. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-Petersburg, Federația Rusă (nr. 1525, 27 noiembrie 2012)

1590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chișinău (nr. 1526, 27 noiembrie 2012)

1591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1527, 27 noiembrie 2012)

1592. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1528, 27 noiembrie 2012)

1593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1529, 27 noiembrie 2012)

1594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 1530, 27 noiembrie 2012)

1595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul (nr. 1531, 27 noiembrie 2012)

1596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 1532, 27 noiembrie 2012)

1597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir (nr. 1533, 27 noiembrie 2012)

1598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 1534, 27 noiembrie 2012)

1599. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hoginești, raionul Călărași (nr. 1535, 27 noiembrie 2012)

1600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nișcani, raionul Călărași (nr. 1536, 27 noiembrie 2012)

1601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 1537, 27 noiembrie 2012)

1602. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 1538, 27 noiembrie 2012)

1603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași (nr. 1539, 27 noiembrie 2012)

1604. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 1540, 27 noiembrie 2012)

1605. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țibirica, raionul Călărași (nr. 1541, 27 noiembrie 2012)

1606. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 1542, 27 noiembrie 2012)

1607. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 1543, 27 noiembrie 2012)

1608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 1544, 27 noiembrie 2012)

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Suric, raionul Cimișlia (nr. 1545, 27 noiembrie 2012)

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 1546, 27 noiembrie 2012)

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotinda, raionul Edineț (nr. 1547, 27 noiembrie 2012)

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 1548, 27 noiembrie 2012)

1613. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești (nr. 1549, 27 noiembrie 2012)

1614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mirești, raionul Hîncești (nr. 1550, 27 noiembrie 2012)

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 1551, 27 noiembrie 2012)

1616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 1552, 27 noiembrie 2012)

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 1553, 27 noiembrie 2012)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 1554, 27 noiembrie 2012)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni (nr. 1555, 27 noiembrie 2012)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul Șoldănești (nr. 1556, 27 noiembrie 2012)

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan-Vodă, raionul Ștefan-Vodă (nr. 1557, 27 noiembrie 2012)

1622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 1558, 27 noiembrie 2012)

1623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 1559, 27 noiembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte