Nr. 270-272 25.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

865. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui echipament medical (nr. 415-VII, 18 decembrie 2012)

866. Lege privind importul unui echipament medical (nr. 261, 16 noiembrie 2012)

867. Decret privind numirea domnului Andrei GALBUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 416-VII, 18 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1013. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 925, 12 decembrie 2012)

1014. Hotărîre pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 926, 12 decembrie 2012)

1015. Hotărîre cu privire la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 (nr. 933, 18 decembrie 2012)

1016. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 934, 19 decembrie 2012)

1017. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Stema de Stat a Republicii Moldova (nr. 935, 19 decembrie 2012)

1018. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 936, 19 decembrie 2012)

1019. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 9 alin. (2) al Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 937, 19 decembrie 2012)

1020. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Așgabat, Turkmenistan, 4-5 decembrie 2012) (nr. 938, 19 decembrie 2012)

1021. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 944, 20 decembrie 2012)

1022. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, întocmit la Bruxelles la 26 iunie 2012 (nr. 945, 20 decembrie 2012)

1023. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 946, 20 decembrie 2012)

1024. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 949, 20 decembrie 2012)

1025. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 950, 20 decembrie 2012)

1026. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013 (nr. 951, 20 decembrie 2012)

1027. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului Оmbunătățirea serviciilor medicale (nr. 952, 20 decembrie 2012)

1028. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 953, 20 decembrie 2012)

1029. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, precum și Protocolului A de implementare a acestuia, semnate la Ierusalim la 16 octombrie 2012 (nr. 954, 20 decembrie 2012)

1030. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind tranzitul prin conducte în cadrul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 955, 20 decembrie 2012)

1031. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, întocmit la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 956, 20 decembrie 2012)

1032. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind prevenirea și stingerea incendiilor în natură în zonele de frontieră ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 957, 20 decembrie 2012)

1033. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul mediului, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 958, 20 decembrie 2012)

1034. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul financiar dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2008 (nr. 959, 20 decembrie 2012)

1035. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Statelor Benelux (Regatul Belgiei, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos) privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală și acordarea deplinelor puteri domnului Mihai GRIBINCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (nr. 960, 20 decembrie 2012)

1036. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2012 (nr. 961, 20 decembrie 2012)

1037. Hotărîre privind aprobarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare privind implementarea proiectului de reabilitare a sediului în care va funcționa Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Cahul, semnat la Chișinău la 13 noiembrie 2012 (nr. 962, 20 decembrie 2012)

1038. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (PNA 2012) (nr. 963, 20 decembrie 2012)

1039. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Aranjamentului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind finanțarea proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (nr. 964, 20 decembrie 2012)

1040. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 965, 20 decembrie 2012)

1041. Hotărîre cu privire la modificarea tabelelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8 și 9 din anexa nr. 1 la Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 966, 21 decembrie 2012)

1042. Hotărîre privind acțiunile de implementare a Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 967, 21 decembrie 2012)

1043. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova (nr. 968, 21 decembrie 2012)

1044. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 969, 21 decembrie 2012)

1045. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică în anul 2013 (nr. 970, 21 decembrie 2012)

1046. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 971, 21 decembrie 2012)

1047. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (nr. 972, 21 decembrie 2012)

1048. Hotărîre cu privire la modificarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2012 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011-2013, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 24 aprilie 2012 (nr. 973, 21 decembrie 2012)

1049. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Observațiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (nr. 974, 21 decembrie 2012)

1050. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2013 privind implementarea inițiativei Guvern fără hîrtie (nr. 975, 22 decembrie 2012)

1051. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2013 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011-2013 (nr. 976, 22 decembrie 2012)

1052. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 977, 22 decembrie 2012)

1053. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru diminuarea consecințelor secetei din anul 2012 (nr. 978, 22 decembrie 2012)

1054. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Educației (nr. 980, 22 decembrie 2012)

1055. Hotărîre cu privire la Muzeul Național de Literatură Mihail Kogălniceanu (nr. 981, 22 decembrie 2012)

1056. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului legii fondului cinegetic și protecției vînatului (nr. 982, 22 decembrie 2012)

1057. Hotărîre cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară (nr. 983, 22 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1624. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 323 din 14.11.2003 (nr. 1250, 12 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1625. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/3, 19 decembrie 2012)