Nr. 270-272 27.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

868. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 419-VII, 21 decembrie 2012)

869. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 281, 7 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1058. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 947, 20 decembrie 2012)

1059. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind abrogarea Hotărîrii parlamentului nr. 629-XII din 5 iulie 1991 cu privire la întovărășirile pomicole (nr. 948, 20 decembrie 2012)

1060. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 992, 26 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1626. Ordin cu privire la aprobarea Metodicii de trecere a Planului de conturi al evidenței contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituțiilor bugetare la planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor (nr. 166, 19 decembrie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1627. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 301, 20 decembrie 2012)