Nr. 273-279 28.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 420-VII, 21 decembrie 2012)

871. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 274, 30 noiembrie 2012)

872. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 417-VII, 21 decembrie 2012)

873. Decret privind eliberarea domnului Valeriu GОSCĂ din funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 418-VII, 21 decembrie 2012)

874. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 421-VII, 21 decembrie 2012)

875. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae STRATAN (nr. 422-VII, 21 decembrie 2012)

876. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 423-VII, 21 decembrie 2012)

877. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ismail SAFI (nr. 424-VII, 21 decembrie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la exercitarea dreptului la inițiativă legislativă (Sesizarea nr. 18a/2012) (nr. 15, 4 decembrie 2012)

28. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Sesizarea nr. 25a/2012) (nr. 17, 6 decembrie 2012)

29. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la libertatea de exprimare (Sesizarea nr. 22a/2012) (nr. 4, 4 decembrie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raport anual 2011) (nr. 48, 21 septembrie 2012)

40. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011 (nr. 52, 21 noiembrie 2012)

41. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013 (nr. 54, 4 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1061. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 943, 19 decembrie 2012)

1062. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a dlui Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 12-13 decembrie 2012) (nr. 984, 24 decembrie 2012)

1063. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Qatar (10-12 decembrie 2012) (nr. 985, 24 decembrie 2012)

1064. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986, 24 decembrie 2012)

1065. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie (nr. 987, 24 decembrie 2012)

1066. Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (nr. 988, 24 decembrie 2012)

1067. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 990, 26 decembrie 2012)

1068. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion BODRUG (nr. 991, 26 decembrie 2012)

1069. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 993, 26 decembrie 2012)

1070. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2013 (nr. 994, 26 decembrie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1628. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 164, 17 decembrie 2012)

1629. Ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2013 (nr. 165, 19 decembrie 2012)

1630. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 167, 22 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1631. Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de formulare de prescripție medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora (nr. 176, 6 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1632. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1239/253-A, 10 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

1633. Ordin cu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale școlilor sportive (nr. 653, 15 noiembrie 2012)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova și ale Sindicatului Lucrătorilor din Cultură al Republicii Moldova

1634. Acord adițional cu privire la modificările și completările la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2011-2013, încheiată între Ministerul Culturii al RM și Sindicatul Lucrătorilor din Cultură din RM (nr. 116, 20 decembrie 2012)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate

1635. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 94, 17 decembrie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1636. Ordin cu privire la completarea și modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 (nr. 487-O, 22 noiembrie 2012)

1637. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de vămuire (nr. 521-O, 10 decembrie 2012)

Acte ale Agenției pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1638. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 33 din 17 noiembrie 2011 (nr. 70, 20 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1639. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor și completărilor la Procedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor și altor plăți, încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei (nr. 54/2, 22 decembrie 2012)

1640. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 54/3, 22 decembrie 2012)

1641. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/4, 22 decembrie 2012)

1642. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut FINCREDSOR (nr. 54/9, 22 decembrie 2012)

1643. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 54/11, 22 decembrie 2012)

1644. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SHARING GROUP S.R.L. (nr. 54/12, 22 decembrie 2012)

1645. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 54/13, 22 decembrie 2012)

1646. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 54/14, 22 decembrie 2012)

1647. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni ULMU-VIN și ale Societății pe acțiuni TRANSSERVICE (nr. 54/5-O, 22 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1648. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1525 din 27 noiembrie 2012 Cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-Petersburg, Federația Rusă (nr. 1560, 4 decembrie 2012)

1649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Jos, raionul Cahul (nr. 1561, 4 decembrie 2012)

1650. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 1562, 4 decembrie 2012)

1651. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul (nr. 1563, 4 decembrie 2012)

1652. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Meleșeni, raionul Călărași (nr. 1564, 4 decembrie 2012)

1653. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căușeni (nr. 1565, 4 decembrie 2012)

1654. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimișlia (nr. 1566, 4 decembrie 2012)

1655. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 1567, 4 decembrie 2012)

1656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1568, 4 decembrie 2012)

1657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordinești, raionul Rezina (nr. 1569, 4 decembrie 2012)

1658. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifești, raionul Rezina (nr. 1570, 4 decembrie 2012)

1659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 1571, 4 decembrie 2012)

1660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni (nr. 1572, 4 decembrie 2012)

1661. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1573, 4 decembrie 2012)

1662. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 1574, 4 decembrie 2012)

1663. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni (nr. 1575, 4 decembrie 2012)

1664. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc, raionul Drochia (nr. 1576, 11 decembrie 2012)

1665. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești (nr. 1577, 11 decembrie 2012)

1666. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 1578, 11 decembrie 2012)

1667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 1579, 11 decembrie 2012)

1668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobalaccia, raionul Cantemir (nr. 1580, 11 decembrie 2012)

1669. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cîșla, raionul Cantemir (nr. 1581, 11 decembrie 2012)

1670. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coștangalia, raionul Cantemir (nr. 1582, 11 decembrie 2012)

1671. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 1583, 11 decembrie 2012)

1672. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 1584, 11 decembrie 2012)

1673. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căușeni (nr. 1585, 11 decembrie 2012)

1674. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 1586, 11 decembrie 2012)

1675. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia (nr. 1587, 11 decembrie 2012)

1676. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 1588, 11 decembrie 2012)

1677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul Fălești (nr. 1589, 11 decembrie 2012)

1678. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Buțeni, raionul Hîncești (nr. 1590, 11 decembrie 2012)

1679. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești (nr. 1591, 11 decembrie 2012)

1680. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calarașovca, raionul Ocnița (nr. 1592, 11 decembrie 2012)

1681. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina (nr. 1593, 11 decembrie 2012)

1682. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul Rezina (nr. 1594, 11 decembrie 2012)

1683. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 1595, 11 decembrie 2012)

1684. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni (nr. 1596, 11 decembrie 2012)

1685. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 1597, 11 decembrie 2012)

1686. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 1598, 11 decembrie 2012)

1687. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 1599, 11 decembrie 2012)

1688. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 1600, 11 decembrie 2012)

1689. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 1601, 11 decembrie 2012)

1690. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1602, 11 decembrie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1691. Decizie cu privire la executarea deciziei Curții Supreme de Justiție (nr. 137, 21 septembrie 2012)

1692. Decizie cu privire la utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV nevalorificate (nr. 143, 5 octombrie 2012)

1693. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie pentru posturile Moldnews TV și Gurinel TV (nr. 155, 2 noiembrie 2012)

1694. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 156, 2 noiembrie 2012)

1695. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 157, 2 noiembrie 2012)

1696. Decizie cu privire la aprobarea Concepției generale a serviciului de programe pentru postul de radio PRO FM CHIȘINĂU (nr. 158, 23 noiembrie 2012)

1697. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor autorizației de retransmisie și a licențelor de emisie (nr. 159, 23 noiembrie 2012)

1698. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 160, 23 noiembrie 2012)

1699. Decizie cu privire la cesiunea frecvenței 104,1 MHz Cărpineni (nr. 161, 23 noiembrie 2012)

1700. Decizie cu privire la nevalorificarea frecvenței 92,10 MHz Leova și retragerea licenței de emisie prin satelit pentru TV 10 (nr. 162, 23 noiembrie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1701. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora (nr. 1603, 20 decembrie 2012)

1702. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 267 din 14.04.2011 Cu privire la organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (nr. 1609, 22 decembrie 2012)

1703. Ordin privind aprobarea Listei agenților economici mari contribuabili pe anul 2013 (nr. 1615, 24 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte