Nr. 280-31 31.12.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

878. Legea drumurilor (nr. 509-XIII, 22 iunie 1995)

879. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 451-VII, 29 decembrie 2012)

880. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 299, 21 decembrie 2012)

881. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 452-VII, 29 decembrie 2012)

882. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 313, 26 decembrie 2012)

883. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 436-VII, 28 decembrie 2012)