Nr. 1-5 04.01.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decreteale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 429-VII, 26 decembrie 2012)

2. Lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport (nr. 185, 11 iulie 2012)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei (nr. 438-VII, 28 decembrie 2012)

4. Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei (nr. 205, 28 septembrie 2012)

5. Decret pentru promulgarea Legii privind monitoringul bunurilor imobile (nr. 430-VII, 26 decembrie 2012)

6. Lege privind monitoringul bunurilor imobile (nr. 267, 29 noiembrie 2012)

7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 440-VII, 28 decembrie 2012)

8. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 269, 30 noiembrie 2012)

9. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina ce vizează cercetarea biomedicală (nr. 439-VII, 28 decembrie 2012)

10. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina ce vizează cercetarea biomedicală (nr. 271, 30 noiembrie 2012)

11. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 431-VII, 27 decembrie 2012)

12. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 279, 7 decembrie 2012)

13. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autospeciale (nr. 437-VII, 28 decembrie 2012)

14. Lege privind importul unor autospeciale (nr. 288, 20 decembrie 2012)

15. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 69 din 5 aprilie 2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică (nr. 302, 21 decembrie 2012)

16. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 314, 26 decembrie 2012)

17. Hotărîre privind eliberarea din funcție prin transfer a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție (nr. 315, 26 decembrie 2012)

18. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 322, 27 decembrie 2012)

19. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Andrei FURCULIȚĂ (nr. 425-VII, 26 decembrie 2012)

20. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit (nr. 426-VII, 26 decembrie 2012)

21. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu DIDENCU (nr. 427-VII, 26 decembrie 2012)

22. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ și domnilor Igor COBILEANSCHI și Grigore CUȘNIR (nr. 428-VII, 26 decembrie 2012)

23. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 432-VII, 27 decembrie 2012)

24. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 433-VII, 27 decembrie 2012)

25. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 434-VII, 27 decembrie 2012)

26. Decret privind numirea domnului Roman MAZUREȚ în funcția de judecător la Judecătoria Ocnița (nr. 435-VII, 27 decembrie 2012)

27. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 441-VII, 28 decembrie 2012)

28. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 442-VII, 28 decembrie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la lichidarea Unității de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile (nr. 979, 22 decembrie 2012)

2. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr. 1107-XV din 06.06.2002 (nr. 989, 26 decembrie 2012)

3. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 995, 26 decembrie 2012)

4. Hotărîre privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calității (nr. 996, 27 decembrie 2012)

5. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 997, 28 decembrie 2012)

6. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului național de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, a structurii și efectivului-limită ale acestuia (nr. 998, 28 decembrie 2012)

7. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 999, 28 decembrie 2012)

8. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat (nr. 1000, 28 decembrie 2012)

9. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1001, 28 decembrie 2012)

10. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 (nr. 1002, 28 decembrie 2012).

11. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2012 (nr. 1003, 28 decembrie 2012)

12. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 22 august 2011 (nr. 1004, 28 decembrie 2012)

13. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1005, 28 decembrie 2012)

14. Hotărîre privind Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (nr. 1006, 28 decembrie 2012)

15. Hotărîre cu privire la aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Concursul de conferire a premiului Comunității Statelor Independente pentru realizările în domeniul calității producției și serviciilor, întocmite la Moscova la 25 noiembrie 2005, modificate și completate prin Decizia Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind introducerea modificărilor în Regulamentul Concursului de conferire a premiului Comunității Statelor Independente pentru realizările în domeniul calității producției și serviciilor, semnată la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 1007, 28 decembrie 2012)

16. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1008, 28 decembrie 2012)

17. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de participare a Poliției de Frontieră la misiuni și operațiuni internaționale (nr. 1009, 28 decembrie 2012)

18. Hotărîre cu privire la Planul de acțiuni consacrate Anului Spiridon Vangheli (nr. 1010, 28 decembrie 2012)

19. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării și acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 1011, 28 decembrie 2012)

20. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii (nr. 1012, 28 decembrie 2012)

21. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne (nr. 1013, 28 decembrie 2012)

22. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind parteneriatul european, semnat la Zagreb la 6 noiembrie 2012 (nr. 1014, 28 decembrie 2012)

23. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul cartografiei între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 1015, 28 decembrie 2012)

24. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul educației între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 1016, 28 decembrie 2012)

25. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria privind asistența reciprocă în cazul catastrofelor naturale sau catastrofelor tehnologice și colaborarea la prevenirea lor, întocmit la Viena la 8 octombrie 2012 (nr. 1017, 28 decembrie 2012)

26. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 6 octombrie 2010 (nr. 1018, 28 decembrie 2012)

27. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege despre semințe (nr. 1019, 28 decembrie 2012)

28. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului financiar dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană și Autoritatea de Management din Ungaria privind integrarea fondurilor din Instrumentul European de Parteneriat și Vecinătate în cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est pentru asistența din Fondul European pentru Dezvoltare Regională sub obiectivul de cooperare teritorială europeană (nr. 1021, 28 decembrie 2012)

29. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice (nr. 1022, 28 decembrie 2012)

30. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de cazare (nr. 1023, 28 decembrie 2012)

31. Dispoziție (nr. 112-d, 28 decembrie 2012)

32. Dispoziție (nr. 2-d, 4 ianuarie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 187, 27 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

2. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Negru Oxana (nr. 579, 21 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

3. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1214, 30 noiembrie 2012)

4. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de transmitere a informației medicale cu caracter personal despre pacienții infectați cu HIV (nr. 1227, 4 decembrie 2012)

5. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1301, 21 decembrie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

6. Hotărîre privind instituirea Comisiei de concurs pentru eliberarea licenței de utilizare a subbenzii de frecvențe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvențe radio de 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în bandă largă (nr. 74, 27 decembrie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

7. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 55/2, 27 decembrie 2012)

8. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/3, 27 decembrie 2012)

9. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni (nr. 55/4, 27 decembrie 2012)

10. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 55/5, 27 decembrie 2012)

11. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BOLDUREȘTI (nr. 55/7, 27 decembrie 2012)

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2013 (nr. 55/10, 27 decembrie 2012)

13. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 44/1-O din 08.11.2012 (nr. 55/1-O, 27 decembrie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte